Mäntynummen koulun vanhan osan kuntotutkimusraportti on valmistunut

FCG Finnish Consulting Group Oy teki kuntotutkimuksen Mäntynummen koulun vanhimmassa, 60-luvulla rakennetussa osassa. Tarkoitus oli kartoittaa korjaustarpeita tutkimalla rakenteiden kuntoa ja toimivuutta. Kuntotutkimuksessa mm. avattiin rakenteita ja otettiin niistä mikrobinäytteitä sekä mitattiin pintakosteuksia ja materiaaleista haihtuvia haitallisia yhdisteitä. Rakennuksessa havaittiin paikallisia mikrobivaurioita. Niiden vaikutus sisäilmaan on kuitenkin melko vähäinen, eli rakennusta voi edelleen käyttää opetukseen.

Kuntotutkimus antaa pohjan korjaussuunnitelman teolle. Tulevassa korjauksessa on muun muassa avattava ja purettava runsaasti maanvaraisten seinien sekä ensimmäisen kerroksen alapohjan rakenteita. Myös mikrobeja sisältävät rakenneosat, kuten eristyksessä käytetyt toja-levyt on korvattava puhtailla materiaaleilla.

Korjauksen aikataulua ei ole vielä päätetty. Päätökseen tulee vaikuttamaan parhaillaan valmisteltava selvitys Lohjan itäisen alueen koulu- ja päivähoitotarpeesta. Selvityksen perusteella linjataan, mitkä alakoulut ja päiväkodit palvelevat alueella tulevina vuosina. Kokonaisuuteen tulee vaikuttamaan myös se, päätetäänkö Mäntynummen koulukeskuksen yläkoulun rakennus purkaa vai korjata. Päätöksenteon aikataulu ei ole vielä selvillä.

Aihetta koskevan tiedotteen voit lukea tästä ja koko raporttiin voit tutustua osoitteessa https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/sisailma-asiat/ 

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This