Lohjan Virkkalaan suunnitteilla Datakeskus – Hyperco Oy hakee suunnitteluvarausta Virkkalan Kittilään

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.11. kokouksessaan myöntää suunnitteluvarauksen.

Päivitys 3.11.2022:

Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 2.11. kokouksessaan myöntää Hyperco Oy:lle suunnitteluvarauksen Virkkalaan Kittilän alueelle. Yhtiö on heti valmis aloittamaan hankkeen kehittämisen yhteistyössä kaupungin kanssa.


Tiedote 30.10.2022

Kotimainen konesalikiinteistöihin keskittynyt kiinteistökehittäjä- ja sijoittaja Hyperco hakee Lohjan kaupungilta Virkkalan Kittilän alueelle suunnitteluvarausta datakeskuksen kehittämistä varten. Kyseessä on noin 21 hehtaarin suuruinen alue, joka sijoittuu Lappersintien, Kittfallintien ja Olavintien väliin. Varausta haetaan vuoden 2024 loppuun saakka, jona aikana kaupunki kaavoittaisi alueelle datakeskuksen mahdollistavan asemakaavan.  Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta päättää suunnitteluvarauksesta 2.11. Yhtiö on valmis aloittamaan hankkeen kehittämisen heti jos suunnitteluvaraus hyväksytään.

Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi, Hypercolla on mahdollisuus vuoden kuluessa myyntipäätöksestä ostaa kaavoitettava tontti alueelta Lohjan kaupungilta puolueettomien arvioitsijoiden erikseen määrittelemällä hinnalla ja rakennuttaa kaavan mukaisen rakennuksen/rakennukset. Myynnissä sovelletaan silloin kaupungin tontinmyyntiehtoja.

Lohjan kaupunki on tarjonnut Hypercon edustajille kaupungin alueelta eri vaihtoehtoja datakeskuksen sijoittumiselle. Näistä vaihtoehdoista Virkkalan Kittilän alue täytti parhaiten yrityksen edellytykset konesalikäyttöön mm. erinomaisen sijainnin, nykyisen ja saatavilla olevan sähkön saatavuuden sekä ylijäämälämmön hyödynnettävyyden ansiosta.

Jos kaupunkisuunnittelulautakunta antaa Hypercolle suunnitteluvarauksen alueelle, ottaa Lohjan kaupunki hankkeen yhdeksi kärkihankkeistaan ja pyrkii osaltaan mahdollistamaan hankkeen nopean ja laadukkaan läpi viemisen. Datakeskus toisi toteutuessaan Lohjalle positiivista imagovaikutusta, Virkkalaan elinvoimaisuutta sekä kymmeniä uusia työpaikkoja. Hanke houkuttelisi myös muita toimijoita sijoittumaan alueelle.  Lisäksi Lohjan Energiahuolto Loher voisi hyödyntää datakeskuksesta syntyvää hukkalämpöä omassa kaukolämmön tuotannossaan.

Linkki kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistaan

Lisätietoja

Pekka Puistosalo

elinvoimajohtaja, vt. maankäyttöjohtaja, vt. kaupunginjohtaja

Lohjan Kaupunki

pekka.puistosalo@lohja.fi

puh. 044-374 3440

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This