Lohjan veroprosentteja ei esitetä korotettavaksi

“Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden keskellä ei ole oikea aika nostaa veroja”, sanoo Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula. “Esitän, että Lohjan tuloveroprosentti olisi ensi vuonna seitsemättä vuotta peräkkäin 20,50 %”

Koronapandemiasta johtuva taloudellinen epävarmuus

Kuntatalous Suomessa vajosi vuosina 2018 ja 2019 historiallisen huonoihin lukemiin. Myös Lohjalla näiden vuosien tilinpäätökset olivat alijäämäisiä ja kaupungin taseeseen on kertynyt kattamatonta alijäämää. Koronavirus iski siis jo ennestään vaikeuksissa olevaan kuntatalouteen.

”Epidemian ollessa kesken ei vielä edes tiedetä, kuinka paljon ja kuinka pitkän aikaa koronavirus syö kaupungin kassaan kertyviä verotuloja”,  toteaa Sivula. “Edes vuoden 2021 tulonäkymistä on mahdotonta sanoa mitään varmaa”.

Sen sijaan varmaa on, että epidemian hoito aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia. Valtio on luvannut korvata kunnille koronakustannuksia, mutta tuen suuruusluokkaa ei pystytä varmuudella sanomaan.

”Valtio ei voi loputtomasti velkaantua niin nopeasti kuin tällä hetkellä tapahtuu ja sopeuttamisesta on jo alettu puhua. Sopeuttaminen tarkoittaa suurella todennäköisyydellä kuntien rahoituksen leikkaamista”, kaupunginjohtaja Sivula arvelee.

Vuodesta 2020 ennustetaan selvästi ylijäämäistä

Lohjan kaupungin 2019 vuoden tilinpäätös oli 9,4 milj. euroa alijäämäinen ja kaupungin taseeseen kertyi 9,2 milj. euroa kattamatonta alijäämää. Lohjalla menojen kehitys on kuitenkin kyetty viime vuosina pitämään hyvin maltillisena kuntien yleiseen menokehitykseen verrattuna.

”Korona aiheuttanut ylimääräisiä kustannuksia ja tulonmenetyksiä kaupungille, mutta myös jonkin verran säästöjä. Verotulot tulevat toteutumaan koronasta johtuen miljoonia euroja odotettua pienempinä. Epävarmuuden vuoksi kaupungissa on eletty äärimmäisen säästäväisesti. Yksiköt ovat sitoutuneet yhteisiin talkoisiin lykkäämällä monia hankintoja ja toteuttamalla vain välttämättömimmät. Tämän seurauksena kaupungin talouden toteuma on tällä hetkellä noin 5 milj euroa alle budjetin”, kertoo Mika Sivula.

”Kun lisäksi valtio on ohjannut koronan vaikutuksia tasapainottamaan noin 13 miljoonaa enemmän valtionosuuksia, muodostuu vuoden 2020 tulos tämän hetken arvion mukaan selvästi ylijäämäiseksi”, Sivula toteaa.

Säästöpäätökset vähentävät veronkorotuspainetta

Lohjan kaupunki on jo ennen koronaa tehnyt useita päätöksiä talouden tasapainottamisesta. Talouden tasapainotusohjelmissa toimenpiteet ovat kohdistuneet sekä tulopohjan kasvattamiseen eri keinoin, että erityisesti menojen karsimiseen. Tärkeimmät keinot ovat koskeneet palveluverkon supistamista sekä palveluiden saatavuuden karsimista.

Vuosien 2019 ja 2020 tasapainotusohjelmat hidastavat kaupungin nettomenojen kasvua tulevina vuosina.

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2019  talouden tasapainotusohjelman vuosille 2019-2021. Tasapainotusohjelmassa hyväksytyt 8,9 miljoonan euron säästöt jakautuvat seuraavasti: vuonna 2019 1,6 miljoonaa euroa, vuonna 2020 4,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2021 2,7 miljoonaa euroa. Yhteensä tasapainotusohjelman ansiosta kaupunki säästää 16,9 milj. euroa vuoteen 2021 mennessä.

Vuonna 2019 hyväksytty tasapainottamisohjelma osoittautui riittämättömäksi, kun verottajan verokorttiuudistus vähensi Lohjan kaupungilta verotuloja yhteensä 10,1 milj. euroa verrattuna 2019 vuoden talousarvioon. Siksi aloitettiin seuraavan tasapainotusohjelman laatiminen.

Vuoden 2020 syyskuun kokouksessaan Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi 5,2 milj. euron tasapainotusohjelman vuosille 2021-2024. Ohjelmassa erityinen painoarvo oli kouluverkkoa koskevilla päätöksillä syntyneiden ikäluokkien pienennyttyä merkittävästi. Yhteensä tasapainotusohjelman ansiosta kaupunki säästää 11,1 milj. euroa lisää vuoteen 2024 mennessä.

Tasapainotusohjelmien toteuttamisen jälkeen kaupungin menotaso on vuonna 2024 yli 14 miljoonaa pienemmät kuin olisivat olleet ilman tasapainotusta. Tämä tarkoittaa yli 1,5 veroprosentin tuottoa.

“Olemme tilanteessa, jossa hyväksytyillä tasapainotusohjelmilla luodaan tietä kohti kestävää taloustilannetta, mutta korona sumentaa näkymän”, Sivula toteaa. “Veronkorotuksia on kuitenkin syytä arvioida vasta, kun tilanne selkiytyy sillä kuntaverotuksemme kilpailukykyisyyttä on tärkeää vaalia. Tällä hetkellä yhdelläkään Lohjan naapurikunnalla ei ole pienempää tuloveroprosenttia.”

Vuoden 2021 talousarvion laatiminen on haasteellista

Ensi vuoden talousarvion laatimisessa on suuria haasteita, koska menojen kasvupaine on suuri samaan aikaan, kun tulonäkymät ovat äärimmäisen epäselvät. Valtiovallan toimenpiteet ovat ensi vuonna nostamassa kaupungin toimintamenoja  sekä samanaikaisesti vähentämässä toimintatuottoja.

“Myös verotulojen ennustaminen on hankalaa, koska epidemian vaikutukset työllisyyden osalta voivat poiketa rajusti ennakoidusta. Tämän lisäksi toimintakulujen arviointi on haasteellista erityisesti palvelutarpeen ennakoinnin osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin ensi vuoden menokehitys riippuu suurelta osin epidemian kehityksestä.“

Lohjan kaupungin talousarvioprosessi on alkanut keväällä ja tällä hetkellä lautakunnat käsittelevät omaa toimintaansa koskevia talousarvioehdotuksia. Niiden pohjalta koottava kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan marraskuussa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarvion 9.12.2020.

Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula, puh. 044 369 4321, mika.sivula@lohja.fi

Lohjan talousjohtaja Henri Partanen, puh. 044 357 3232, henri.partanen@lohja.fi

Mika Sivula
Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This