L72 Hiidenlinna, kaava nähtävillä 27.2.-29.3.2019

Kaavan aineistoihin voi tutustua kaavaillassa 26.3.2019 Pitkäniemen entisen paperitehtaan Telakorjaamoolla, Kotkantie 3

Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen Roution kaupunginosassa Lohjanjärven pohjois-koillisrannalla, niin kutsutun Valon Koneen teollisuusalueella.
Kaavamuutoksen päätavoitteena on suunnitella alueelle nykyisen teollisen toiminnan sijaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja asuintaloja. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen, tiivis ja viihtyisä asuinalue.

Vetovoimalautakunta päätti 14.2.2019 § 19 asettaa asemakaavamuutoksen L72 Hiidenlinna, 22. kaupunginosan Routio 14.2.2019 päivätyn valmisteluaineiston nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 27.2.- 29.3.2019 kaupungin verkkosivulla lohja.fi ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 26.3.2019 klo 17.30-19.00  Pitkäniemen entisen paperitehtaan Telakorjaamoolla, Kotkantie 3, Lohja. Opastus pääportilta.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This