Kutsu yleisötilaisuuteen: Lohja-Lohjanjärvi-radan lakkauttaminen

Liikennevirasto on käynnistänyt ratasuunnitelman laatimisen radan lakkauttamisesta.

Liikennevirasto on käynnistänyt ratasuunnitelman laatimisen Lohja–Lohjanjärvi-rataosan (Lohjan satamaradan) lakkauttamisesta.

Lohja–Lohjanjärvi-rata erkanee Hyvinkää–Hanko-radasta Lohjan asemalla ja päättyy Pitkäniemessä Lohjanjärven rantaan. Radan pituus on noin 5 km. Rautatiekuljetukset radalla loppuivat vuonna 2010 ja radan kunnossapito lopetettiin vuonna 2014.

Hanke sisältää ratalain mukaisen rautatien lakkauttamista koskevan ratasuunnitelman laadinnan Lohja–Lohjanjärvi-rataosalle. Ratasuunnitelmassa selvitetään rautatien lakkautuksen ratalain mukaisten edellytysten täyttyminen ja esitetään rautatie lakkautettavaksi tarkoituksenmukaisilta osin. Suunnitelmassa määritellään lakkautettava rautatie, muuhun käyttöön luovutettavat rautatiealueet ja luovutusta edeltävät rataan kohdistuvat toimenpiteet vaikutuksineen ja kustannusarvioineen. Lisäksi määritellään pilaantuneiden maiden tutkimustarpeet

Yleisötilaisuus järjestetään:

Aika 23.8.2018 klo 18.00
Paikka Lohjan pääkirjasto, Järnefeltinsali, Karstuntie 3

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Palautetta voi myös antaa myös sähköpostitse.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Paikalla ovat Liikenneviraston edustaja Laura Aitolehti, suunnittelukonsultin edustaja Max Lagerström ja lisäksi Lohjan kaupungin edustajat kaupunginjohtaja Mika Sivula, kaupunkikehitysjohtaja Tapio Ruutiainen, kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen ja asemakaava-arkkitehti Juha Anttila.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa:
Laura Aitolehti, Liikennevirasto
puh 029 534 3240
laura.aitolehti@liikennevirasto.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This