Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen päättyy 17.3. klo 14

Peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa järjestetään lähikoulujaon mukaan alueittain. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Mikäli hakijoita toimintaan on enemmän kuin mitä voidaan ottaa, paikat täytetään arpomalla.

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana.

Koulumatkaetuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoimintaan tai sieltä pois. Jalavan erityiskoulun oppilaille järjestetään yhteiskuljetus kotiin klo 16.

Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Hakuaika alkaa 15.1.2020 ja päättyy 17.3.2020 klo 14.

Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa suunnittelija Paula Vireä-Aihio, puh. 050 400 4514.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This