Koululaisten ääni kuuluu Lohjalla

Varttivaltuusto luovutti viisi aloitetta viranhaltijoille ja päättäjille pääjuhlassaan toukokuussa.

Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelmassa (2023-2025) tavoitteena on eri ikäisten lasten ja nuorten näkemysten huomioon ottaminen palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Varttivaltuusto on 5.-6.-luokkalaisten lasten vaikuttajaryhmä, jonka toimintaa Lohjan kaupungin nuorisotyö koordinoi. Varttivaltuusto on kokoontunut kuukausittain lukuvuoden ajan, ja kausi huipentui toukokuussa päätösjuhlaan.

Varttivaltuusto on kerännyt ideoita alakoulujen oppilailta kouluihin sijoitettujen aloitetaulujen avulla.  Kevään aikana aloitetaulujen sato on jalostunut viideksi aloitteeksi. Aloitteet luovutettiin viranhaltijoille ja päättäjille juhlassa. Myöhemmin aloitteet siirtyvät kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Varttivaltuusto esitti viisi aloitetta Lohjan alakoulujen oppilaiden puolesta:

  1. Julkisten liikuntatilojen käyttömaksujen poistaminen alle 18-vuotiaiden ohjatuilta harrastusryhmiltä. Toimenpiteellä pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia ja edistämään heidän fyysistä kuntoaan ja hyvinvointiaan. Aloite pyrkii myös madaltamaan kynnystä liikuntaharrastusten aloittamiseen vähävaraisempien perheiden lapsille.
  2. Koulukuljetusten järjestäminen eroperheiden lapsille, jotka asuvat kahdessa eri osoitteessa. Nykyisellään lapset, jotka asuvat kahdessa eri osoitteessa, eivät ole oikeutettuja koulukuljetukseen toisen huoltajan luota. Tämä voi asettaa haasteita etenkin työssäkäyville vanhemmille ja estää lapsia asumasta molempien vanhempiensa luona tasapuolisesti.
  3. Parempi laatuista vessapaperia. Laadukkaamman wc-paperin saaminen kouluihin parantaisi kouluviihtyvyyttä ja oppilaiden hyvinvointia. Lisäksi paksumpi paperi voisi vähentää kulutusta.
  4. ATK-välineistön päivittäminen. Toimenpide parantaisi oppituntien tehokkuutta ja vähentäisi energiankulutusta. Oppilaat toivovat myös, että kaikkiin kouluihin saataisiin asianmukaiset työskentelytilat.
  5. Penkkien lisääminen koulujen ulkotiloihin. Oppilaat toivovat lisää penkkejä koulujen pihoille, erityisesti katosten alle, jotta he voivat viettää välituntejaan mukavammin ja välttää kastumisen sateisella säällä.

Varttivaltuuston verkkosivut

#LapsiystävällinenKunta

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This