Juhlavuoden kysely lapsiystävällisyydestä – jokainen lapsi on juhlan arvoinen!

Lohja sai toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Suomen Unicefilta syksyllä 2021. Tunnustus ei tarkoita, että olisimme valmiita, vaan sitoudumme jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä yhdessä.

Lasten ja nuorten ääni kuuluu kaikille!

700-vuotiaan Lohjan pääjuhlassa meillä oli mahdollisuus kuulla ajatuksia lapsiystävällisyydestä – mikä on jo lapsiystävällistä ja missä olisi kehitettävää. Lapset kertoivat, mikä heitä ilahduttaa ja mitä he toivoisivat lisää. Antoisissa keskusteluissa saimme arvokasta tietoa ja näkökulmia Lohjan lapsiystävällisyydestä ja sen kehittämisestä. Vastauksia kertyi yhteensä 63, lapsilta, nuorilta ja aikuisilta. Kiitos kaikille, jotka tavoitimme juhla-alueella kulkiessamme.

Alta voit lukea lisää siitä, mitä vastaajat kokivat lapsiystävälliseksi, ja missä Lohjan kaupungilla olisi vielä kehitettävää.

Lohjan lapsiystävällisyys on monelle tuttu asia

Valtaosa vastaajista (52) oli lohjalaisia, ja saimme 11 vastausta myös muualta pääjuhlassa vierailleelta. Kolme neljästä vastaajasta kertoi tietävänsä, että Lohja on saanut Lapsiystävällisen kunnan -tunnustuksen, myös osa muista kunnista juhlassa vierailleista kertoi tietävänsä. Tämä on hyvä lähtökohta lapsen oikeuksien näkyvyydelle kunnassa.

Lapsiystävällinen kunta -työtä koordinoiva Maarit Lindman haastattelee nuoria Aurlahdessa.
Lapsiystävällinen kunta -työtä koordinoiva Maarit Lindman haastattelee nuoria Aurlahdessa.

Lohjalla on jo paljon tekemistä lapsille, mutta tilaa toiveillekin on

Vastauksista kävi ilmi, että harrastusmahdollisuuksia ja tapoja viettää vapaa-aikaa löytyy Lohjalta paljon. Lohjalla on monia leikkipaikkoja, hyvät ulkoliikuntapaikat ja mahdollisuuksia liikkumiseen myös talvisin. Uimahalli pingviinialtaineen ja liukumäkineen ilahduttaa niin lapsia kuin aikuisiakin. Myös Hop Lop on lasten mieleen. Uimarannat ja Aurlahden leikkipuisto saivat monia mainintoja lapsiystävällisinä asioina.

Myös Lohjan luonto ilahduttaa. Porla ja Karnaistenkorven luontopolku saivat maininnan, ja maaseudulla asuvaa lasta ilahduttaa juuri nyt puimuri. Lasitehtaan uimarannan hyppytorni ja Mäntynummen valaistu luistelukenttä olivat lasten vastauksissa ilahduttavia asioita, kuten myös skuuttiparkki ja hyvät pyöräilymahdollisuudet.

Toiveissa korostui myös lähiliikunnasta huolehtiminen jokaisella alueella ja esimerkiksi ulkojäiden sekä uimarantojen kunnossapito. Skuuttiparkkeja, leikkipuistoja, RC-rataa kauko-ohjattaville autoille ja aktiviteetteja jäälle (esim. napakelkka) toivottiin lisää, kuten myös laitureita ja hyppytorneja uimarannoille. Nuoret kaipasivat lisäksi kiipeilypuistoa, pyöräparkkeja ja moposuoraa.

Nykyaikaisia leikkipuistoja ja sisäleikkipaikkoja

Postikadun leikkipuiston kaltaisia puistoja toivottiin myös muualle Lohjalla. Postikadun kaltaisia aidattuja leikkipuistoja tulisi olla enemmän, mikä lisäisi turvallisuutta. Sisäleikkipaikkoja kaivataan erityisesti talvella, ja silloin, kun avoin päiväkoti on kiinni ja sataa.

“Höntsäilyä” ja tietoa harrastuksista pienille lapsille

Pienten lasten harrastustoiminnasta viestimiseen kaivattiin parannusta, ja harrastuksia toivottiin järjestettäväksi myös muuhun aikaan kuin päivällä, jolloin lapsilla on usein lounas- ja päiväuniaika. Vastauksissa nousi esille myös, että matalan kynnyksen ”höntsä”harrastuksia saisi olla enemmän sekä omatoimiseen harrastamiseen sopivia hoidettuja pelikenttiä.

Nuorille tilaa

Nuorille toivottiin lisää turvallisia tiloja, missä viettää aikaa iltaisin ja viikonloppuisin, ja nuorisotyötä sinne, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa.

Järjestöille ehdotettiin enemmän ilmaisia tai maksuttomia tiloja ja urheilukenttien vuokrien kohtuullistamista harrastamisen mahdollistamiseksi.

Kiusaamisvapaa turvallinen ympäristö

Lasten vastauksissa ilahduttavaa oli, että kiusaamista ei oltu koettu, ja että kouluissa huolehditaan siitä, ettei ketään kiusata. Kehittämistoiveena esitettiin vaatimus kiusaamisen lopettamisesta, ja että päihteiden käyttöön tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Yksi ehdotus oli, että työttömiä nuoria voisi työllistää koulujen välitunneille turvallisuuden lisäämiseksi. Myös vain kävelyyn tarkoitettuja kevyen liikenteen väyliä kaivattiin enemmän turvallisuutta lisäämään.

Tapahtumia lapsille ja nuorille

Vastaajat kokivat, että lasten ja nuorten tapahtumia järjestetään mukavasti. Lapsen oikeuksien viikon viettäminen ja lasten huomioon ottaminen tapahtumissa ilahdutti. Nuorten huomioimista tapahtumissa toivottiin kuitenkin lisää, kuten myös ilmaisia tapahtumia lapsille ja nuorille. Pääkirjaston lasten alue ja kirjastossa lapsille ja nuorille järjestettävät tapahtumat koettiin myös lapsiystävällisinä asioina.

Lähipalveluille kiitosta

Lähellä olevat palvelut saivat kiitosta vastaajilta, erityisesti avoimet päiväkodit ja Postikadun aidattu leikkipuisto. Myös neuvolat, päiväkodit, koulut, turvallinen iltapäivätoiminta koululaisille, nuorisotalot ja seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö saivat kiitosta vastaajilta. Opiskelupaikan todettiin löytyvän kaikille, ja että lääkärillekin pääsee, jos on tarvetta.

“Lapsenlapsen päiväkoti on todella mukava ja oli hienoa, että hoitaja kävi ennen päiväkodin alkua tutustumassa lapseen kotona.”

Palveluiden toivottiin säilyvän myös reuna-alueilla. Lähikoulujen säilyttämistä suurten koulujen rakentamisen sijaan toivottiin niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin vastauksissa.

Vastauksien mukaan arjen sujumista haastaa päiväkotipaikan saaminen oman asuinalueen ulkopuolelta. Koululaisille toivottiin aamupäivähoitoa ja koulumatkojen sujumisen huomioimista, kun lapsi kulkee koulumatkaa kahdesta kodista. Parannuksia joukkoliikenteeseen kaivattiin myös, esimerkiksi Sammatissa lasten harrastukset ovat vanhempien kuljetusten varassa.

Erityisryhmiin panostamista kaivataan lisää

Vastaajien toiveissa oli esimerkiksi muskariryhmä erityislapsille. Alkuopetusryhmiin sekä erityisopetukseen toivottiin nepsyvalmentajia “vakiokalusteeksi”.

Lapsiystävällisyyttä ruokaravintoloihin

Ravintoloihin kaivattiin parempaa lasten huomioimista. Lähteminen perheenä syömään voisi olla helpompaa, jos ravintoloissa olisi leikkipaikkoja lapsille. Lapsille kaivattiin terveellisiä vaihtoehtoja ruoka-annoksiin tapahtumissa ja etenkin keskustassa. Lasten vastauksissa toiveena oli myös karkkikioski.

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin

Lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa asioihin varttivaltuustossa ja nuorisovaltuustossa nähtiin lapsiystävällisenä. Toiveena oli lisäksi, että lapsia ja nuoria kuunneltaisiin enemmän esimerkiksi koulun säännöistä päätettäessä. Lisäksi lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin käyttöönottoa odotettiin.

Lasten ja nuorten palveluiden resurssien toivotaan säilyvän ja myös lisääntyvän. Aikuisten asenne lasten ja nuorten hyvinvointiin on tärkeä tekijä.

“Lohjalla on ystävällisiä ihmisiä ja tämä on mukavan kokoinen kaupunki, tuttuihin törmää usein.” (lapsen vastaus)

Kyselyn tulokset on saatettu kaupungin johtoryhmän tietoon.

Lisätietoja kyselystä ja Lapsiystävällinen kunta -työstä
erityisasiantuntija Maarit Lindman
maarit.lindman@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This