Asukaskysely liittyen kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin kylissä

Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävän asukaskysely liittyen Länsi- ja Keski-Uudenmaan kylien kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin on avautunut 6.6.2022.

svenska nedan


Uudenmaan Kulttuuri kylässäkehittämistehtävän asukaskysely on avautunut 6.6.2022. Kyselyn avulla selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä ja toiveita liittyen LänsiUudenmaan kylien kulttuuri– ja vapaa-aikapalveluihin.  

Asukaskysely sulkeutuu 30.6.2022. Vastaamalla olet mukana vaikuttamassa!

Länsi-Uudenmaan kylien asukaskysely

Vastaajien kesken arvotaan 3 kappaletta 50 euron arvoista lahjakorttia. Arvonnan voittajat voivat valita mielensä mukaan Lippu.fi-lahjakortin, Jätskiauto-lahjakortin tai lahjakortin Uudellamaalla toimivaan taidelainaamoon tai museokauppaan. 

Kyselyn tulokset julkaistaan syksyllä. 

Tutustu lisää Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävään nettisivuilla.


Invånarenkäten för utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland har öppnat 6.6.2022. Med hjälp av enkäten utreds invånarnas belåtenhet och önskemål i fråga om kultur- och fritidstjänster i byarna i västra Nyland. 

Svara på invånarenkäten senast 30.6.2022 och var med och påverka!

Västra Nylands invånarenkät

Bland alla som svarar lottas det ut 3 presentkort värda 50 euro. Vinnaren kan själv välja ett Lippu.fi-presentkort, ett presentkort till glassbilen Jätskiauto, ett presentkort till ett artotek eller till en museibutik i Västra Nyland. 

Enkätresultaten publiceras på hösten.

Bekanta dig närmare med utvecklingsuppgiften Kultur i byn på webbsidan.


Kristina Grönqvist
Kulturproducent, Utvecklingsuppgiften Kultur i byn i Nyland
Kulttuurituottaja, Uudenmaan Kulttuuri kylässä -kehittämistehtävä
tfn/puh. 040 562 5169
kristina.gronqvist@porvoo.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This