Huolestuttaako Sinua tai läheistäsi Ukrainan tilanne?

​​​​​​​​​​​​​​Nuoret pitävät kädestä kiinni toisiaan

Torstaina 24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi herättää lähipiirissä ja itsessä ahdistusta ja pelkoa, vaikka välitön sodan uhka ei kosketakaan suomalaisia. Tilanne on tavalla tai toisella jokaista koskettava inhimillinen kriisi. Moni miettii esimerkiksi, että miten auttaa hädässä olevia. On myös tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Uutisten seuraaminen ja uutislähteet

Kannattaa seurata vain luotettavia uutislähteitä. Internetin välityksellä jaetaan paljon disinformaatiota eli tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta. Vallitseva tilanne ruokkii disinformaation leviämistä ja ruokkii pelkoa, ahdistusta ja epävarmuutta. Ihmisten välillä on myös eroa siinä, kuinka paljon tiedon hankkiminen kriisistä helpottaa sen käsittelyä. Tiedon hankkimisessa kannattaa miettiä omaa sietokykyään, olla suunnitelmallinen ja pitäytyä luotettaviksi todetuissa tietolähteissä. Luotettavat tiedonlähteet lähestyvät asiaa neutraalisti, pyrkivät esittämään asiat parhaan tiedon valossa, eivätkä pyri aktiivisesti vaikuttamaan mielipiteisiisi.

Ota myös huomioon, että uutisten seuraaminen tästä aiheesta on haastavaa. Tilanne muuttuu nopeasti ja luotettavillakin tahoilla osa yksityiskohdista saattavat olla virheellisiä tai puutteellisia.

Pyri myös rajaamaan sosiaalisen median käyttöä ja pohdi ainakin, miten paljon painoarvoa annat siellä kohtaamillesi jutuille ja näkökulmille.

Ohjeista myös lapsia ja nuoria välttämään sosiaalista mediaa ja keskustele heidän näkemiänsä otsikoiden ja materiaalien sisällöistä heidän tuntemuksiaan kuunnellen sekä turvaa ja toiveikkuutta ylläpitäen.

Oman arjen toimintakyvyn kannalta on tärkeää suunnitella kuinka paljon seuraa uutisia. Vaikka haluaisitkin seurata aktiivisestikin tilanteen kehittymistä, on hyvä pitää huolta siitä, että toiminta ei häiritse esimerkiksi päivittäistä työtä tai perhe-elämää.


Kuinka työpaikalla, varhaiskasvatuksessa tai kouluissa käsitellä kriisiä?

Miten työpaikalla kannattaa käsitellä kriisiä? Entä millaista suhtautumista venäläiset tai ukrainalaiset kollegat tarvitsevat työyhteisöltä?

Miten voimme tukea toisiamme töissä, kun hyökkäys Ukrainaan järkyttää? | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Ohjeita varhaiskasvatukselle, kouluille ja oppilaitoksille Ukrainan kriisin käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa | Opetushallitus (oph.fi)


Keskusteluapua järjestöistä ja seurakunnasta

Lohjan Seurakunta

Lohjan alueella voit olla yhteydessä seurakunnan tarjoamaan keskusteluapuun. Voi ottaa yhteyttä työntekijöihin ajan varaamiseksi.  Myös diakonian viikkotoiminnan yhteydessä seurakunta pyrkii kohtaamaan ihmisiä ja heidän huoliaan.

www.lohjanseurakunta.fi

ViaDia Länsi-Uusimaa ry

ViaDia Länsi-Uusimaa ry on kristillinen diakoniatyön paikallisjärjestö ja se on osa valtakunnallista ViaDia ry:tä ja Suomen Vapaakirkkoa. Työtä tehdään Lohjalla ja Vihdissä. Molemmilla paikkakunnilla pääasiallisena työmuotona on ruoka-apu. Soppakirkko Metsolankatu 16, Lohja, keskiviikkoisin klo 11.00. Pöytäkeskusteluna on viime aikoina ollut Ukrainan tilanne.

Etusivu

Punainen risti

Lasten ja nuorten auttaminen kriisitilanteissa

Lapsen ja nuoren auttaminen kriisitilanteissa, Punainen risti

Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa

Henkinen selviytyminen kriisitilanteessa, Punainen risti

Mielenterveystalo

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja.

www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/sodanuhka/pages/default.aspx

Kriisikeskus Monika

Monika-Naiset liitosta keskustelutukea ja kriisiapua naisille.

https://monikanaiset.fi/tiedotteet/tiedote-25-2-2022-monika-naiset-liitosta-keskustelutukea-ja-kriisiapua-naisille/

Mieli Ry

Mitä voin tehdä, kun Ukrainan kriisi huolestuttaa tai ahdistaa?

https://mieli.fi/

www.mielenterveysseurat.fi/vihti/

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa

Pääsivu

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) puhelinneuvontaa myös ukrainaksi

https://venajankieliset.fi/fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This