Työhyvinvoinnin ylläpitäminen Lohjan kaupungissa – ainutlaatuinen valmennustapa

Lyhty ja esitteitä

Työhyvinvointia ei ylläpidetä vain lakisääteisillä kahvitauoilla tai vuotuisilla Tyhy-päivillä. Työhyvinvointi koostuu ennen kaikkea työn sisällöstä, työn tekemisen kulttuurista, kiinnostuksesta työkavereita kohtaan ja toistemme kunnioittamisesta sekä hyvistä kohtaamisista ja sitä kautta syntyvästä hyvästä työilmapiiristä. Työaikana keskitytään työhön ja kaupungin palveluksessa kaupunkilaisten palvelemiseen, hyvän asiakaskokemuksen kehittämiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Työelämä on muuttunut ja muutosvauhti kiihtyy entisestään. Muutos asettaa uusia vaatimuksia työhyvinvoinnille, työkyvyn ylläpitämiselle ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle. Koska ihminen on kokonaisuus, oma hyvinvointi heijastuu työtehokkuuteen. Oman yksityiselämän elementit vaikuttavat myös vahvasti työyhteisön hyvinvointiin.

Työhyvinvoinnista tulee huolehtia jatkuvasti, ei vain haasteellisina ja raskaina aikoina. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien velvollisuus, mutta esimies on keskeisessä roolissa. Hyvinvoivat työntekijät tuottavat parempaa palvelua ja sitä kautta asukkaatkin voivat paremmin.

Lohjan kaupungin sisäisen työyhteisövalmennuksen sisältö

Lohjan kaupungissa on kehitetty työyhteisövalmennusta jo 10 vuotta. Sen ideana on, että kaupungin henkilöstöstä on koulutettu ja tarvittaessa koulutetaan lisää sisäisiä valmentajia, jotka valmentavat työyhteisöjä vähintään vuoden ajan. Valmennuksen aikana opetellaan erilaisten menetelmien ja harjoitusten avulla löytämään tapoja olla hyvässä vuorovaikutuksessa sekä keskenään että asiakkaiden kanssa, vahvistetaan dialogisia taitoja, tutkitaan omaa ammatillisuutta ja siihen johtaneita asioita oman elämän varrelta. Valmennuksessa vahvistetaan keskinäistä kunnioitusta ja luottamusta, pureudutaan tulkintoihin, joita jatkuvasti teemme sekä rakennetaan tavoitteet kullekin yksikölle ja yksilölle kohti jatkuvasti kehittyvää työyhteisöä. Samalla luodaan rakenteet kannattelemaan johtajuutta ja asetettuja tavoitteita mentoritoiminnan avulla.

Työyhteisövalmennuksen toteutuminen organisaation yksiköissä

Lohjan kaupungissa on linjattu, että kaikki varhaiskasvatusyksiköt käyvät valmennuksen. Heille on tehty jatkoksi myös tiivis sparrauspaketti. Valmennus on laajennettu myös perusopetukseen, jossa pilotointi on tehty. Tänä syksynä valmennukset ovat käynnistyneet myös ikääntyneiden palvelualueella. Valmentajia on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 6, perusopetuksessa 2 ja ikääntyneillä 4. Jokainen valmentaja on saanut tehtäväänsä koulutuksen, joista viimeinen ikääntyneille suunnattu kesti n. puoli vuotta. Jokaisella palvelualueella on oma ohjelmarunko, joka muokataan jokaisen työyhteisön omia tarpeita vastaavaksi. Yksikön esimies on vahvasti mukana yksikön valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta hän valmennuksen jälkeen voi jatkaa työtään työhyvinvoinnin edistämiseksi edelleen. Mentorit, jotka työyksiköistä valitaan, ovat vahvasti suunnittelussa ja reflektoinnissa mukana valmennuksen aikana työntekijöiden ”äänitorvena”, ns. fiilismittarina.

Valmentajista koostuu kaksi ohjausryhmää, joista toinen on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valmentajat ja toinen ikääntyneiden palvelualueen valmentajat.

Valmennus laajenee sitä mukaa, kun kysyntää on, huomioiden valmentajien koulutukseen menevä aika ja taustatyö. Valmentajilta vaaditaan innostusta aiheeseen ja sitoutumista valmennusten toteutumiseen. Paras vaikuttavuus syntyy silloin, kun yksikön esimies on myös sitoutunut ja aktiivinen asian edistäjä. Työyhteisövalmennuksesta tehdään parhaillaan YAMK opinnäytetyötä.

Lisätietoja
Taru Rahkama
Lohjan kaupunki
asiakkuuspäällikkö

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This