Caito -projektin kuulumisia 04/2019

Central Baltic Interreg- Caito projekti on toiminut jo kaksi vuotta Länsi-Uudenmaan alueen Japanin matkailumarkkinoiden kehittämisen hyväksi. Ensin 2016 alkaen Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu Oy:n toimesta ja keväästä 2018 huhtikuussa alueen vetovastuullisen rooli siirtyi Lumon toiminnan loppuessa Lohjan kaupungin matkailulle.

  • Caito -Eu – hanke on Viron, Latvian ja Länsi-Uudenmaan alueiden yhteishanke, jossa pääpartneri on Estonian University of Life Sciences ja muut partnerit Latviasta Latvia University of Agriculture / Latvian Agricultural University ja Latvian Country Tourism Association ”Lauku ceļotājs”. Virosta Estonian Rural Tourism Association (ERTO). Suomesta Helsinki University Ruralia Institute (Ruralia) ja Laurea Ammattikorkeakoulu.

Japanin pään yhteistyökumppani on Foresight Marketing ja Mr Shigeyoshi Noto, joka on toiminut mm. Suomen matkailun viestinviejänä ja matkailunedistäjänä Japanissa jo kymmeniä vuosia ollen mm. Visitfinlandin edustaja Tokiossa.

Caito-projekti alkoi vuonna 2016 ja päättyy 2019 joulukuun loppuun mennessä. Koko projektin budjetti on kaikkiaan 1 413 734,71 euroa. Projekti on 90%:sesti tuettu EU:n, Varsinais-Suomen liiton ja valtion toimesta. Länsi-Uudenmaan osuus koko projektin budjetista on ollut n. 203 000 euroa. Kun hanke siirtyi Lohjan kaupungille huhtikuussa 2018, oli Länsi-Uudenmaan osuutta jäljellä n. 130 000. Omavastuuosuus on 10%. Näin ollen Lohjan kaupungin osuus on hankekuluista 130 000 euroa ja omavastuuosuus noin 13 000 euroa.

Hankkeen tavoitteina on kehittää mukana olevien alueiden Japanin markkinointia, kasvattaa alueiden yrittäjien osaamista Japanin matkailumarkkinoille, kasvattaa maaseutumatkailun tunnettuutta Japanissa, kehittää tuotteita ja tarjontaa lisää alueilta japanilaisille matkanjärjestäjille myytäväksi, parantaa alueiden saavutettavuutta kansainvälisille asiakkaille ja toimia aktiivisesti myyjien, median ja kohteiden tarjonnan välisenä linkkinä.

Projektin toimenpiteinä on järjestetty useita koulutuksia alueen yrittäjille. Matkanjärjestäjille ja japanilaiselle medialle on järjestetty tutustumismatkoja alueelle, monesti niin, että tutustujat kiertävät kaikki kolme maata samalla matkalla. Kaikki kolme hankkeen kohdemaata ovat osallistuneet Japanissa järjestettyihin myynti- ja mediatilaisuuksiin sekä messuille. Projektialueelta on tehty yhteisiä markkinointimateriaaleja ja löytyy myös yhteinen markkinointisivusto http://balticsea.countryholidays.info/.

Markkinointitoimintana esimerkiksi vuonna 2018 järjestettiin tutustumismatka japanilaisille median edustajille heinäkuun alussa. Viisi toimittajaa ja valokuvaajaa kiersi Länsi-Uudellamaalla kolme päivää ja kävivät mm. melomassa Siuntiossa, yöpyivät Mustion Linnassa Raaseporissa ja Karjalohjalla Kylpylähotelli Päiväkummussa. Tutustuivat Tytyrin Elämyskaivokseen Lohjalla, Fiskarsiin Raaseporissa ja kotivierailutuotteeseen Riitta Laineen perheen luona Lohjalla. Ryhmä kävi myös Arboretum Magnoliassa ja veneili kalastaen Lohjanjärvellä. Tämän matkan tuloksena saimme kahteen levikiltään suureen lifestyle- ja matkailulehteen useamman sivun artikkelin alueemme matkailutarjonnasta.

Joulukuussa järjestimme toisen tutustumismatkan japanilaisille matkanjärjestäjille ja tällä kertaa teemana oli joulun vietto. Kahden päivän visiitin aikana myyjät yöpyivät Siuntion Scandicissa ja Hotelli Lohjassa. Pääsivät tutustumaan Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoihin, jouluteemaiseen Tytyrin Elämyskaivokseen, kahvipaahtimo Cafetoria Roasteryyn, savusaunomaan Kettukallion Elämystilalla ja maistelemaan paikallisen panimon UG Breweryn olutta kotaruokailun yhteydessä. Myyjät kävivät myös tutustumassa Kisakallion Urheiluopiston antiin. Tämän lisäksi he viettivät suomalaisen jouluaattoillan kaikkine jouluisine perinteineen kotivierailutuotteen parissa. Tämän matkan tuloksena oli, että viidestä mukana olleesta matkanjärjestäjästä peräti neljä lupasi ottaa kokemiansa kohteita tuotteistukseen vuoden 2019 aikana.

Näiden kahden isomman tutustumismatkan lisäksi järjestimme kaksi tutustumismatkaa yksittäin matkustaneille myyjille syyskuussa ja marraskuussa. Näillä matkoilla myyjä ehti käväistä Helsingissä, Raaseporin Hotel Sea Frontissa ja Fiskarsissa sekä Tytyrissä.

Markkinointimateriaaleista GoRural Product Manual uusittiin vuodelle 2018. Mukaan otettiin kohde-esittelyjen lisäksi tuotteita ja tästä onkin tullut hyvää palautetta. Länsi-Uudenmaan tarjontaa on mukana Lohjalta, Siuntiosta, Raaseporista ja Hangosta. Manuaalin voi katsoa sähköisesti täältä:

http://caitoproject.eu/wp-content/uploads/2018/06/GoRural_2018_en.pdf

http://caitoproject.eu/wp-content/uploads/2018/06/GoRural_2018_ja.pdf

Markkinointikäyntejä vuonna 2018 Japaniin oli kaksi. Toinen oli osallistuminen Suomen matkailun pääworkshoppiin MoiMoi, Tokiossa, syyskuun alussa. Hankkeen puolesta projektipäällikkö Minna oli workshopissa mukana ja yli sadan osallistuneiden matkanjärjestäjien kanssa ehti päivän aikana olla 18 tapaamista. Alueen tarjonta herätti paljon mielenkiintoa. Toinen markkinointikäynti Japanissa oli maan suurimmat matkailumessut kuluttajille, Jata- messut, Tokiossa, syyskuun lopussa. Tällöin yrittäjä Riitta Laine Viherpiipertäjistä oli Caito-hankkeen yhteisosastolla kolme päivää. Osastolla jaossa olleet manuaalit loppuivat ja lisämateriaalia piti printata kiinnostuneille.

Länsi-Uudenmaan alueen yrittäjille tarjottiin Japanin markkinoiden koulutusta lokakuussa kaksi päivää Kylpylähotelli Päiväkummussa ja lisäksi koulutusta mentorointiin ja saavutettavuuden parantumiseen pari kertaa syksyn aikana. Yhteensä osallistujia koulutuspäiviin oli alueeltamme nelisenkymmentä. Näistä valtaosa oli yrittäjiä. Mentorikoulutukseen lähti mukaan neljä henkilöä, 1 Hangosta ja 3 Lohjalta. Syksyllä oli myös Lohjan vuoro järjestää projektin virallinen projektiryhmän kokous omalla alueellamme. Laurea Ammattikorkeakoulu on järjestänyt useita puolen päivän koulutuksia aiheina mm. digitalisaatio, tuotekehitys, 360 -kuvaaminen, famtrip palautekeskustelu. Lisäksi Laurean opiskelijat ovat tehneet alueen saavutettavuustestausta ja matkailuyrittäjien nettisivujen toimivuuden tutkimusta.

Mentorit ovat:

Helena Kontio, Lohjan matkailu, 050 593 5282

Minna Ermala, Lohjan matkailu, 044 374 1218

Riitta Laine, Lohjan Viherpiipertäjät, 044 977 8855

Tarja Aalto, SattvaWellnes -Hankorelax, 040 0477076

Vuosi 2019 on Caito -projektin viimeinen toimintavuosi. Projektin toimintasuunnitelmaan kuuluvat ainakin seuraavat toimenpiteet

Projektiryhmän kokous ja mentorikoulutus Latvian Jelgavassa helmikuussa

Mediaseminaari Tokiossa 16.4. Osallistui 35 Japanin median ja matkanjärjestäjien edustajaa.

GoRural Tuotemanuaalin päivitys 2019, valmis 9/2019

Unesco Cultural Heritage – esite, valmis 04/2019

Saunaesite, valmis 08/2019

Instagram ja Facebook- sivujen aktivointia, linkki https://www.facebook.com/Caito.japanese/

Japanin markkinoiden koulutus nro 3, Tammisaaressa pidettiin 24.4. osallistui 21 hlöä.

Laurea järjestää vielä hinnoittelukoulutuksen 7.5.

Japanin markkinoiden työkalupakki/Handbook, valmistuu yrittäjille projektin aikaisista tuloksista 11/2019.

Tutustumismatkoja alueellemme järjestetään japanilaiselle medialle toukokuussa 16.-18.5. ja kesäkuussa 16.-18.6.

Saavutettavuudesta järjestetään seminaari Suomessa 30.8. Etelä-Suomen matkailutahojen kanssa yhteistyössä

Projektikokous ja mentorikoulutus tulossa Pärnuun 21.-22.8.2019

Syksyllä vielä kertaalleen MoiMoi Workshop Tokiossa syyskuussa vko 39 ja Jatamessut Osakassa lokakuussa vko 43.

Projektin kokonaisuutta käsittelevä loppuseminaari pidetään Tallinnassa 27.-28.11.2019

Paljon on siis vielä viimeisen vuoden toimenpiteinä tulossa tapahtumia. Tavoite on projektin lopuksi, että ne alueemme yrittäjät, jotka näkevät Japanin markkinat oman panostuksen kohteena, ovat saaneet riittävästi eväitä kehittääkseen tuotteensa Japanin markkinoille toimiviksi. Tavoitteena on lisäksi, että ymmärrämme, mitä Japanin ja kansainvälisen saavutettavuuden eteen tulee tehdä monella eri tasolla ja miten mahdollistamme kv- kasvua löydettävyyttä parantamalla. Tuotteita pitää saada Japanin markkinoiden tarjontaan ja niitä pitää edelleen kehittää ja tulevat kaupat hoitaa kunnolla. Projektin aikana on tietysti opittu toimimaan myös Latvian ja Viron osapuolten kanssa yhteistyössä ja katsomaan kv- matkailun yhteistä tarjontaa vähän laajemmasta näkökulmasta.

Suosittelen lämpimästi yrittäjille osallistumista vielä tämän vuoden koulutuksiin ja toimenpiteisiin. Caito-hanke on mielestäni ollut erittäin konkreettista tekemistä toteuttava usean maan yhteishanke, josta hyötyä tulee alueelle monella tapaa. Tietysti kaikkien yhteinen tehtävä on varmistaa, että opittu tieto ei jää unholaan ja kehittyminen ja markkinointi jatkuvat vielä projektin päätyttyäkin.

Lisätietoa Caitohankkeesta löytyy mm. www.caitoproject.eu tai olemalla yhteydessä Länsi-Uudenmaan alueen projektipäällikköön, Minna Ermalaan.

Minna Ermala
Matkailupäällikkö/Turistchef/Tourism Manager
Lohjan kaupungin matkailu- markkinointi- ja PR-toiminto
EU Central Baltic Interreg -Caito, Project Manager
Laurinkatu 50, 08100 Lohja/Lojo
p. +358 44 374 1218
minna.ermala@lohja.fi
visitlohja.fi

facebook.com/visitlohja

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This