Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot voivat vaikuttaa päiväkotien aukioloaikoihin

Lohjan varhaiskasvatuspalveluiden tiedote 01.10.2018

JHL on lähtenyt mukaan työtaisteluun. Ilmoituksen mukaan ylitöitä ei tehdä ja työvuoroja ei vaihdeta maanantaista 1. lokakuuta klo 00.00 alkaen. Kielto on voimassa toistaiseksi.  JHL:n ilmoituksen mukaan poliittinen työtaistelu ei koske kunnallisia viranhaltijoita, perhepäivähoitajia, kolmiperhepäivähoitoa ja parityöskentelyä perhepäivähoidossa.
Opetusalan Ammattijärjestö ottaa huomioon myös JHL:n mielenilmauksen ja on ohjeistanut jäsenistöään pitäytymään työpaikoillaan vain omissa työtehtävissään. Ohjeistuksella OAJ haluaa tukea myös muiden ammattiliittojen toimia.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen seurauksena päiväkodeissa voi syntyä tilanteita, joissa aukioloajat vaihtelevat normaalista, esimerkiksi jos aamu- tai iltavuorolainen sairastuu. Muutoksia aukioloaikoihin voi tulla lyhyelläkin varoitusajalla, ja pyrimme tiedottamaan niistä perheitä mahdollisimman nopeasti. Etenkin aamuisin voi kuitenkin syntyä tilanteita, joissa emme pysty tiedottamaan muutoksesta etukäteen.
Ammattijärjestöt vastustavat hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikentämisestä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This