Yksi yhteinen Seniori-info 1.12.2023 alkaen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Seniori-infon neuvonta yhtenäistyy 1.12. alkaen. Yhtenäistymisen myötä hyvinvointialueen ikääntyneet asukkaat ja heidän läheisensä tavoittavat Seniori-infon neuvonnan yhden puhelinnumeron ja yhden sähköpostiosoitteen kautta, kotipaikkakunnasta riippumatta. Aikaisemmin palvelu jakautui itäiseen ja läntiseen neuvontaan.

Yhtenäistämisen taustalla on tarve palvella asiakkaita entistä sujuvammin ja kehittää palvelua yhtenäisemmäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

– Seniori-infon yhtenäistymisen myötä pystymme vastaamaan asukkaiden yhteydenottoihin nopeammin. Myös kunkin asian selvittelyyn käytetty aika lyhenee, kun käytössämme on hyvinvointialueella yhteisesti käytössä olevat tietojärjestelmät. Tavoitteemme on, että pystymme jatkossa vastaamaan entistä paremmin ruotsinkielisten asiakkaiden tarpeisiin Seniori-infon asiakkuuspäällikkö Anni Rönnmark kertoo.

Seniori-infon yhtenäistämishankkeessa ikääntyneiden palvelualueen verkkosivuja on kehitetty edelleen. Verkkosivuille Hyvinvointia ikääntyneille on koottu tietoa ikääntyneiden hyvinvointia edistävistä, ennaltaehkäisevistä palveluista ja toiminnoista Länsi-Uudenmaan alueella.

– Työn alla on myös ikääntyneille suunnattu paperinen palveluopas. Opas on tarkoitettu helpottamaan niiden ikääntyvien ja ikääntyneiden arkea, joilla ei ole hyviä valmiuksia tai lainkaan mahdollisuutta hakea tietoa luvn.fi-verkkosivuilta. Tarvitsen apua- yhteydenottolomake palvelee verkkosivuilla kuten aiemmin, Rönnmark kertoo.

Tietoa ja ohjausta ikääntyneille ja läheisille

Ikääntyneiden palveluita myönnetään aina palvelutarpeen arvioinnin perusteella palveluille myönnettyjen kriteerien täyttyessä. Seniori-infon neuvonnasta saa tietoa ikääntyneiden palveluista. Neuvonta auttaa kartoittamaan ikääntyneen elämäntilannetta ja mahdollista palveluntarvetta.

– Seniori-infon neuvonnasta saa tietoa ja palveluohjausta, jos oma arjessa pärjääminen arveluttaa. Arvioituamme ikääntyneen elämäntilannetta ja hänen toivomaansa tukea, ohjaamme ikääntyneen tarvittaessa laajempaan palvelutarpeen arviointiin. Tällöin Seniori-infosta tehdään ikääntyneen luokse kotikäynti.

Seniori-infoon voi olla yhteydessä myös silloin, kun on huolissaan läheisensä tilanteesta ja selviämisestä päivittäisessä arjessa. Huoli-ilmoituksen voi tehdä sujuvasti puhelimitse, sähköpostitse sekä sähköisellä lomakkeella.

Seniori-infoon voi soittaa myös silloin, kun haluaa itselleen tai läheiselleen ammattilaisten tuottamaa tietoa hyvinvoinnin tueksi.

– Seniori-infosta saa neuvoja myös silloin, kun kärsii yksinäisyydestä ja kaipaa ikätoverien seuraa. Asiakasohjaajat opastavat asiakkaita muun muassa hyvinvointia tukevan olkkaritoiminnan ääreen.

On tärkeää muistaa, ettei Seniori-info hoida terveydenhoitoon liittyviä varauksia.

– Äkillisissä terveydentilan muutoksissa otetaan yhteyttä omaan terveysasemaan tai soitetaan hätänumeroon 112. Seniori-infon neuvonnasta ei voi varata aikoja terveyspalveluihin. Esimerkiksi reseptin uusimiset, lääkärin tai hammaslääkärin ajanvaraukset hoidetaan aina oman terveysaseman tai hammashoidon yksikön kautta, Rönnmark muistuttaa.

SENIORI INFO 1.12. alkaen:
p. 029 151 2270 (puhelun hinta 0,084e/min) Arkisin 9–15
seniori-info@luvn.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This