Ett gemensamt Seniorinfo från och med 1 december 2023

Vi förenhetligar Seniorinfos rådgivning från och med den 1 december. Det betyder att välfärdsområdets äldre invånare och deras närstående når Seniorinfos rådgivning via ett telefonnummer och en e-postadress, oberoende av hemort. Tidigare var servicen indelad i östlig och västlig rådgivning.

Som bakgrund till förenhetligandet finns behovet av att betjäna kunderna ännu smidigare och utveckla tjänsten så att den blir enhetligare i Västra Nylands välfärdsområde.

– I och med att Seniorinfon förenhetligas kan vi snabbare svara på invånarnas kontakter. Tiden vi använder för att utreda varje ärende blir också kortare när vi använder gemensamma informationssystem i välfärdsområdet. Vårt mål är att vi i fortsättningen kan svara på de svenskspråkiga kundernas behov bättre än tidigare, berättar Seniorinfos kundrelationschef Anni Rönnmark.

I projektet för att förenhetliga Seniorinfo har vi vidareutvecklat webbsidan med tjänster för äldre. På webbsidan Välbefinnande för äldre har vi samlat information om förebyggande tjänster och funktioner som främjar äldre personers välbefinnande i Västra Nyland.

– En serviceguide i pappersform för äldre är också under arbete. Guiden är avsedd att underlätta vardagen för åldrande och äldre som inte har goda färdigheter eller överhuvudtaget möjligheten att söka information på webbplatsen luvn.fi. Jag behöver hjälp eller råd-kontaktblanketten finns på webbplatsen precis som tidigare, berättar Rönnmark.

Information och handledning för äldre och närstående

Tjänster för äldre beviljas alltid utifrån en bedömning av servicebehovet om de kriterier som beviljats för tjänsterna uppfylls. Seniorinfos rådgivning ger information om tjänster för äldre. Rådgivningen hjälper till att kartlägga den äldre personens livssituation och eventuella servicebehov.

– Seniorinfos rådgivning ger information och servicehandledning om du är osäker på ifall du klarar dig i vardagen. När vi bedömer den äldres livssituation och det stöd hen önskar hänvisar vi vid behov den äldre till en mer omfattande bedömning av servicebehovet. Då gör Seniorinfon ett hembesök hos den äldre.

Du kan också kontakta Seniorinfon om du är orolig för en närståendes situation och förmåga att klara sig i vardagen. Du kan göra en orosanmälan smidigt per telefon, e-post och med en elektronisk blankett.

Du kan också ringa Seniorinfon när du vill ha information som producerats av yrkesutbildade personer som stöd för välbefinnandet till dig själv eller till en närstående.

– Seniorinfon ger råd även när man lider av ensamhet och behöver sällskap av jämnåriga. Klienthandledarna vägleder klienterna bland annat till mötesplatsverksamhet som stöder välbefinnandet.

Det är viktigt att komma ihåg att Seniorinfo inte sköter bokningar i anslutning till hälso- och sjukvården.

– Vid plötsliga förändringar i hälsotillståndet, kontakta den egna hälsostationen eller ring nödnumret 112. Det går inte att boka tid till hälso- och sjukvårdstjänsterna från Seniorinfos rådgivning. Till exempel förnyandet av recept och tidsbokningar till läkare eller tandläkare sköts alltid via den egna hälsostationen eller tandvårdsenheten, påminner Rönnmark.

SENIOR INFO fr.o.m. 1 december
tfn 029 151 2270 (samtalets pris 0,084e/min) Vardagar 9–15
seniori-info@luvn.fi

Relaterade nyheter:

Share This