Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke

Länsi-Uudenmaan hanke kohdistuu liikkumista tukeviin palveluihin eli pääasiallisesti vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin.

Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke (HB-hanke) on käynnistynyt Länsi-Uudellamaalla marraskuussa 2020.

Asiakaspilotit ovat käynnistymässä maaliskuusta 2021 alkaen. Liikkumista tukevien palvelujen kokeiluhankkeessa on mukana Espoo sekä osatoteuttajina Lohja, Kirkkonummi, Kauniainen ja Karviaisen perusturvakuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluita eli yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitellen pilotoida uusina palvelumalleina ns. euro- tai kilometrikukkaroa sekä leasing-autojen käyttöä paljon kuljetuspalveluja käyttäville vammaispalvelujen asiakkaille kuten työssä käyville sekä opiskeleville asiakkaille.

Hankkeeseen on myönnetty valtionavustusta ajalle 1.9.2020-31.12.2021.

HB-hanke perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan. Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen aikana työskennellään sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Alueelliset hankkeet ovat erilaisia ja Länsi-Uudenmaan hanke kohdistuu liikkumista tukeviin palveluihin eli pääasiallisesti vammaispalvelujen kuljetuspalveluihin.

Kokeiluhankkeessa pyritään vahvistamaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisessa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Kokeilussa arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeita. THL:n HB -hanketoimisto on mukana toteuttamassa valtakunnallisia tapaamisia ja tukee alueellista työskentelyä.

Lisätietoja:

HB-hanke Länsi-UusimaaLohjan Vammaispalvelut
Elisabeth SalmenkariTiina Taipalus
hankevastaavasosiaaliohjaaja
p. 043 827 3168p. 044 369 3641
elisabeth.salmenkari@espoo.fitiina.taipalus@lohja.fi
Espoon kaupunki/VammaispalvelutLohjan kaupunki/Vammaispalvelut

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This