UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustus

Lohjan kaupunki jatkaa UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –mallissa ja tavoittelee toista Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta.

Unicef Lapsiystävällinen kunta -logo

Lohjan kaupunki on ollut mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –ohjelmassa vuodesta 2016 alkaen ja sai vuonna 2018 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –tunnustuksen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyölle asetettiin Lohjalla kunnianhimoiset, rakenteellisiin ja pitkäkestoisiin muutoksiin tähtäävät tavoitteet. Päätavoitteina olivat 1) lapsia koskevissa päätöksissä ja toiminnoissa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu sekä 2) lapsia ja nuoria koskevaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.  Lisäksi Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön painopisteeksi kirjattiin lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, lasten osallisuuden kehittäminen sekä haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteen huomiointi yhä paremmin.

Lohjalla on tehty paljon hyvää työtä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden parantamiseksi mutta kaupunki ei yltänyt kaikkiin tavoitteisiin ennalta sovitun määräajan puitteissa. Suomen UNICEF ilmoitti  toukokuussa 2020, ettei Lohjan kaupungille myönnetä toista Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Lohja kuitenkin haluaa edelleen jatkaa Lapsiystävällinen kunta-mallissa ja tavoitella Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta toistamiseen kun se on mahdollista jälleen vuonna 2021.

Lohja laatii uuden toimintasuunnitelman lapsivaikutusten arviointi -tavoitteen osalta ja toteuttaa toimenpiteet syksyn ja kevään 2021 aikana. Lohjan on mahdollisuus saada toinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus UNICEFilta kesällä 2021, mikäli työ etenee sovitusti ja toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutetaan. Toinen tunnustus myönnetään neljäksi vuodeksi, ja se edellyttää Lapsiystävällinen kunta -kehitystyön jatkamista.

Lohja voi edelleen jatkaa vuonna 2018 saavutettua UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tittelin ja -logon käyttöä, koska Lohja päättänyt sitoutua malliin ja sen edellytyksiin ja jatkotoimet on sovittu UNICEFin kanssa. Tieto kunkin kunnan tunnustuksista on aina saatavilla UNICEFista ja UNICEFin nettisivuilta.

Lisätietoja:

Anu Koivumäki
Palvelupäällikkö
Puh. +358443691290

Taru Rahkama
Asiakkuuspäällikkö
Puh.  044-3740163

Juha-Pekka Lehmus
Lasten, nuorten ja perheiden palvelualuejohtaja
Lohjan kaupunki
Puh. + 358 044 3743284
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This