Terveysasemalta sosiaalipalveluihin: Kokemuksia yhteistyön tiivistämisestä Lohjalta

Voisiko terveysasemakäynnillä saada apua myös muihin elämää kuormittaviin asioihin? Lohjalla on kokeilussa sosiaali- ja terveyspalvelujen jouheva yhteistyö – asiakkaan eduksi.

Terveysasemien sosiaaliohjaus laajeni Lohjalle 13.12.2021. Se tarkoittaa, että terveysasemalta voidaan esimerkiksi varata asiakkaalle aika sosiaaliohjaajalle, jos vaikuttaa siltä, että asiakas tarvitsee tukea sosiaalisen kuntoutumiseen tai hankalaan elämäntilanteeseen.

Espoossa terveysasemien ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä on jo tiivistetty viidellä suurella terveysasemalla vuodesta 2017 lähtien.
Lisäksi lääkärit ja hoitajat voivat konsultoida sosiaaliohjaajaa eli neuvotella ja keskustella sosiaaliohjaan kanssa puhelimitse tai sähköpostilla asiakkaan tilanteesta asiakkaan luvalla tai anonyymisti.

Lohja tuo sosiaalipalvelun lähelle asiakasta

Lohjan keskustan terveysasemalla otettiin käyttöön myös walk-in -palvelu eli asiakas voi itse hakea palvelua vaikka suoraan kadulta astumalla terveysaseman palvelupisteeseen. Ensisijaisesti palvelu on kuitenkin tarkoitettu terveysasemalla asioiville asiakkaille joko oma-aloitteiseen tai terveydenhuollon ammattihenkilön ohjaukseen perustuvaan asiointiin.

”Pyrkimyksenä on matalan kynnyksen vastaanotto, josta asiakas saisi ohjausta ja neuvontaa helposti ja jouhevasti”, kertoo sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen Lohjalta.

Sosiaaliohjaajan palvelu on auki maanantaisin osan päivästä. Se on tarkoitettu kaikille työikäisille, mutta myös eläkeläisiä ja perheellisiä asiakkaita otetaan vastaan.

Kokemukset Lohjalla ovat olleet innostavia

”Kokeilun aikana meillä on käynyt walk-in -palvelussa kymmenen asiakasta hyvin laajalla kirjolla. Apua on haettu esimerkiksi Kela-asioihin, kuntoutukseen ja työn saantiin liittyviin kysymyksiin”
kertoo Heli Ranta-Salonen. Myös vuorovaikutus terveydenhoitohenkilöstön ja sosiaalityön henkilöstön välillä on vilkastunut.

Tavoitteena sujuvat palvelut asiakkaille

Kokeilu on osa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa valtakunnallista sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa ja on nimeltään OTSO-pilotti (Osallisuutta ja toimintakykyä tukeva sosiaalityö). Länsi-Uusimaan kokeilun ideana on tiivistää sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon yhteistyötä ja kehittää sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän rooleja terveyspalveluissa.

Tarkoituksena on löytää sosiaalipalveluihin yhdenmukainen malli, jota Länsi-Uusimaa voi jatkossa toteuttaa.

Karviainen ja Raasepori ovat osallistuneet projektiryhmän kokouksiin, mutta eivät ole ottaneet toimintamallia käyttöön käytännön tasolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima OTSO-pilottihanke päättyy 31.5.2022, mutta palvelua on tarkoitus jatkaa niin Lohjalla kuin Espoossakin, ja edelleen ottaa myöhemmin käyttöön koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

lähde: https://www.luvn.fi/fi/ajankohtaista

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This