Från hälsostationen till socialtjänsterna: Erfarenheter av tätare samarbete i Lojo

Kunde man vid besöket till hälsostationen även få hjälp i andra frågor som belastar livet? I Lojo har man testat ett flexibelt samarbete mellan social- och hälsovårdstjänsterna till förmån för klienten.

Hälsovårdsstationernas socialhandledning utvidgades till Lojo 13.12.2021. Det betyder att man på hälsocentralen till exempel kan boka tid åt klienten till socialhandledaren om det verkar som att klienten behöver stöd i social rehabilitering eller för en svår livssituation.

I Esbo har samarbetet mellan hälsostationerna och socialtjänsterna intensifierats på fem stora hälsostationer sedan 2017. Dessutom kan läkare och skötare konsultera socialhandledaren genom att rådgöra och diskutera med hen per telefon eller e-post om klientens situation med medgivande av klienten eller anonymt.

I Lojo finns socialtjänsten nära klienten

I hälsostationen i Lojo centrum tog man även i bruk en tjänst med walk-in, det innebär att klienten själv kan ta del av tjänsten till och med direkt från gatan genom att besöka hälsostationens serviceställe. Tjänsten är emellertid i första hand avsedd för klienter som besöker hälsostationen på eget initiativ eller som hänvisas till besöket av en yrkesperson inom hälsovården.

”Målsättningen är en mottagning med låg tröskel där klienten enkelt och smidigt får handledning och rådgivning”, berättar socialservicechef Heli Ranta-Salonen från Lojo.

Socialhandledartjänsten håller öppet en del av dagen på måndagar. Den är avsedd för alla i arbetsför ålder, men man tar även emot pensionärer och klienter som har familj.

Erfarenheterna från Lojo har varit inspirerande

”Under testperioden har tio personer med mycket brokig mångfald besökt walk-in-tjänsten. Man har sökt hjälp till exempel för FPA-ärenden, rehabilitering och frågor som hänför sig till att få arbete”, berättar Heli Ranta-Salonen.

Även växelverkan mellan hälsovårdspersonalen och socialarbetets personal har emellanåt varit livligare.

Målet är smidiga tjänster för klienterna

Försöket är en del av det riksomfattande utvecklingsprogrammet för social omsorg som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd, OTSO-pilotti (Socialarbete som stöder delaktighet och funktionsförmåga). Idéen med försöket i Västra Nyland är att intensifiera samarbetet mellan socialtjänsterna och hälsovården samt utveckla socialhandledarens och socialarbetarens roller i hälsovårdstjänsterna.

Syftet är att finna en enhetlig modell för socialtjänsterna som i fortsättningen kan verkställas i Västra Nyland.

Karviainen och Raseborg har deltagit i projektgruppens möten, men har inte tagit i bruk verksamhetsmodellen på praktisk nivå.

Pilotförsöksprojektet Otso som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd slutar 31.5.2022, men avsikten är att fortsätta med tjänsten både i Lojo och Esbo och i ett senare skede ta i bruk modellen på hela Västra Nylands välfärdsområde.

källa: https://www.luvn.fi/sv/aktuellt

Relaterade nyheter:

Share This