Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019

Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaille

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyvät 1.1.2019 lukien nykyisiltä palveluntuottajilta oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, joissa sitä tuottavat oikeusaputoimistot. Muutos perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta (813/2017), joka tulee voimaan 1.1.2019. Voimaan tulevalla lailla kumotaan nyt voimassa oleva samanniminen laki.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävä ja sisältö säilyvät ennallaan. Palvelu on edelleen maksutonta asiakkaalle.
Asiakaspalvelu pyritään hoitamaan vuoden vaihteen yli mahdollisimman pienin keskeytyksin. Asiakkaille annetaan tarvittaessa tämän vuoden puolella alustavia aikoja ensi vuoden puolelle. Alustavat ajat vahvistetaan erikseen vuoden vaihteen jälkeen.
Lainmuutoksen myötä talous- ja velkaneuvontapalvelun kotikuntasidonnaisuus poistuu. Asiakas voi jatkossa kääntyä minkä tahansa oikeusaputoimiston puoleen. Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvoja on kuitenkin esteellinen neuvomaan ja edustamaan asiakastaan, jos saman toimiston julkisella oikeusavustajalla on päämiehenä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaan velkoja tai muuten vastapuoleksi katsottava henkilö. Esteellisyyden selvittää oikeusaputoimisto. Esteellisyystilanteessa asiakas ohjataan toiseen oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan palveluja on mahdollista saada myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella talous- ja velkaneuvontaa tarjoavat Helsingin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistot ja Helsingin, Vantaan, Hyvinkään Espoon ja Lohjan toimipaikat.
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan uudet sähköpostiosoitteet ja puhelinneuvonnan palvelunumerot ovat voimassa 2.1.2019 lukien.
Talous- ja velkaneuvonnan uudet kotisivut avataan vuodenvaihteessa (www. talousjavelkaneuvonta.fi).

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin talous- ja velkaneuvonnan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot 1.1.2019 lukien:
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Espoon ja Lohjan toimipaikan yhteystiedot: lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,puh. 0295661827
Helsingin oikeusaputoimisto helsinki.velkaneuvonta@oikeus.fi ,puh. 02956 60123
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Vantaan toimipaikan yhteystiedot: ita-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,puh. 02956 60175
Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto, Hyvinkään toimipaikan yhteystiedot: keski-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi ,puh. 0295660233

Lisätietoja: Marjo Kurki, oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja, marjo.kurki@oikeus.fi, puh. 029 56 61911

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This