Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toinen seurantatapaaminen

Lohjan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelma ajoittuu vuosille 2023-2025. Seurantatapaaminen järjestettiin 7. maaliskuuta 2024.

Tapaamisten tavoitteena on tarkastella kunnan Lapsiystävällinen kunta – toimintasuunnitelman toimenpiteiden etenemistä sekä mallin pääperiaatteiden toteutumista.

Kunnan on mahdollista saada UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus noin vuoden kuluttua toisesta seurantatapaamisesta. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan olemme sitoutuneet jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. UNICEF myöntää Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, mikäli kunnan työ on edennyt tunnustuksen kriteerien mukaisesti. Ennen tunnustuksen myöntämistä pidetään arviointitapaaminen, jossa arvioidaan kunnan Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelmassa olevien toimenpiteiden toteutumista ja tuloksia. Arviointitapaaminen ajoittuu vuoden 2025 joulukuuhun tai vuoden 2026 alkuun.

Seurantatapaamiseen osallistui Lohjalta koordinaatioryhmä ja johdon tasolla toimintasuunnitelmaa seuraava hyte-ohjausryhmä. Nuorisovaltuustoa edustavan Venlan puheenvuorossa kiteytyi hyvin Lapsiystävällinen kunta -työn kehittämistyön tavoitteet.

On olemassa eräs aihe, joka on noussut nuorten suusta useasti esiin. Tämä aihe on nuorille suunnatut vapaa-ajan tilat. On totta, että meillä on keskustan alueella erinomaiset tilat käytössä, ne tuovat monelle nuorelle loistavat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Dixi on heille tärkeä paikka eikä siitä valittamista kuulekaan, paitsi aukioloaikojen laajentamista on toivottu. Ongelma ei olekaan tässä parin kilometrin säteellä, vaan hieman kauempana.

Pyydänkin kaikkia kuvittelemaan itsensä hetkeksi aikaa tähän tilanteeseen: olet nuori jostain Lohjan reuna-alueelta, parinkymmenen kilometrin päästä keskustasta. Koulupäivä on ohi, läksyt tehty ja tekisi kovasti mieli olla kavereiden kanssa. Omalla alueella ei ole toimivaa nuorisotilaa tai vastaavaa paikkaa, johon nuoret voisivat helposti mennä. Bussit eivät kulje keskustaan, tai vaikka kulkisivatkin, sieltä ei välttämättä pääse pois. Vanhemmillakin on omia menoja, eivätkä hekään ehtisi viemään sinua. Mitä tekisit?

Ongelma onkin siinä, minkälaisia mahdollisuuksia voimme tarjota reuna-alueiden nuorille. Haluammeko, että heillä ei välttämättä ole edes sitä yhtä hyvää paikkaa viettää vapaa-aikaa? Onko se parempi vaihtoehto, että he viettävät illat yksin kotona netissä? Vai onko se kylmä Shell, josta kaverini puhui, heille riittävä vaihtoehto? Se Shell, joka ei heitä edes erityisemmin kiinnosta? Eräs kaverini sanoikin, että reuna-alueiden nuorilla ei välttämättä ole mitään paikkaa, mihin mennä. Onko tämä oikea suunta, erityisesti kun reuna-alueiden kehittämisestä on puhuttu paljon?

Toinen esiin noussut asia on nuorten osallisuus. Tästä kirjoitetaan kaupungin sivuillakin, että “Lapsiystävällisen Lohjan tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten kanssa yhdessä pysyviä rakenteita lasten ja nuorten näkemysten esiin tuomiseksi eri ikäkausina.” Meillä onkin Lohjalla hyvin toimivat varttivaltuusto ja nuorisovaltuusto. Esimerkiksi nuva on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä kaupungin kanssa ja lähes aina joku on meille jotain puhumassa. Myös edustuspaikkamme lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa mahdollistavat äänemme kuulumisen. Nuva on tehnyt myös tärkeää työtä muiden nuorten osallisuuden tukemisessa. Lohja 700 -pääjuhlassa keräsimme arvonnan muodossa lukuisia ideoita nuorten hyväksi. Nyt puolestaan olemme järjestämässä kaikille avointa vaikuttajapäivää kevään aikana. Kouluissakin on helppo päästä vaikuttamaan, oppilaskunnan hallitukset toimivat, ja oppilailla on vaikka mitä hienoja mahdollisuuksia matalan kynnyksen vaikuttamiseen. Esimerkiksi alakoulussa olin itse eräänlaisessa oppilaiden ympäristötiimissä, yläkoulussa olin tukioppilas ja lukiossa mukana kansainvälisessä tiimissä. Ja mikä parasta, vaihtoehdot eivät todellakaan lopu tähän.

Kuitenkin samaan aikaan suuri osa nuorista ei osallistu minkäänlaiseen vaikuttamistoimintaan. Tähän valitettavaan tilanteeseen on varmasti monia syitä. Monen olen kuullut vain sanovan, että nuoria ei kiinnosta. On totta, että tällaisiakin nuoria varmasti on, mutta todellisuudessa ongelma ei ole näin yksinkertainen eikä etenkään vain nuorista kiinni. Ensinnäkin vaikuttamismahdollisuuksista pitäisi tiedottaa enemmän. Itse sain tietää nuorisovaltuuston olemassaolosta wilma-viestin kautta kahdeksannella luokalla. Olen myös puhunut erään kaverini kanssa, joka ei edes tiennyt,että on olemassa asia nimeltä nuorisovaltuusto. Myös monissa kouluissa tiedotuksessa olisi kehitettävää. Jos ei tiedä asian olemassaolosta, on melko huonot mahdollisuudet edes miettiä toimintaan osallistumista. Tähän on jo mietittykin ratkaisuja, olemme tehneet jo esittelyvideon kaikille yläkoululaisille ja myös esimerkiksi tulevista vaaleista on tulossa tiedotusta. Toiseksi, tiedottamisen pitäisi olla nuoria kiinnostavaa. Jos nuorisovaltuustoa markkinoidaan vain kaupungin vaikuttamistoimielimenä, jolla on edustuspaikkoja lautakunnissa, ei ihme, ettei kaikkia kiinnosta.

Osallistuminen vaatii myös voimavaroja. Nuorten mielenterveyspalveluista käyty keskustelu on täysin aiheellista. Kouluissa oppilaiden ja opiskelijoiden apuna toimivat psykologit ja kuraattorit, mikä on äärimmäisen tärkeää. He yrittävätkin tosissaan auttaa meitä, eikä vika olekaan heissä. Heidän työmääränsä on vain tällä hetkellä valtavan suuri. Joissakin tilanteissa nuorille onkin tarjottu vain etäapua. Siitä on varmasti hyötyä pienten ja hetkellisten ongelmien kanssa, mutta se ei ole tarpeeksi nuorelle, jolla on vakavia tai pitkäaikaisia ongelmia. Ylipäätään ongelmaa voisi auttaa eräällä paljon ehdotetulla ratkaisulla: puututaan ongelmiin ajoissa, niin ne eivät pääse kasvamaan suuriksi.

Monet asiat Lohjalla ovat hyvin, mutta tekemistäkin löytyy vielä. On tärkeää, että ongelmia ratkaistaan niin hyvin kuin osataan, että heti tulevaisuudessakaan ei tulisi uusia vaikeuksia tähän asiaan liittyen. Minulla on myös yksi toive: nuoret jatkossakin mukaan. Tuomme keskusteluun uusia näkökulmia, uusia ideoita, joista voi parhaimmillaan syntyä jotain todella hienoa. Ja sitäpaitsi: osallisuus on tärkeää.

Lisäksi saimme kiitosta:

  • erinomaisista verkkosivuista, joissa on kerrottu Lohjan Lapsiystävällinen kunta -työstä ja sen tavoitteista ja toimenpiteistä. Hienoa, että sivuilta löytyy myös yhteystiedot ja tallessa on myös kuntalaisten nykytilan kartoituksessa esiin nostamia toiveita. Sivustolla on lisäksi linkit koulutuksiin ja muihin tärkeisiin materiaaleihin helposti löydettävissä. Lisäksi olemme toteuttaneet monipuolista viestintää ja tapahtumia Lapsen oikeuksien viikon yhteydessä.
  • laajasta ja innostununeesta koordinaatioryhmästä. Ryhmän toiminta on tavoitteellista ja systemaattista ja ryhmällä on hyvä tahtotila yhdessä varmistaa, että LYK-työ etenee kunnassa sujuvasti ja tuloksellisesti. 
  • laaja-alaisesta ja kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta. Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet ulottuvat eri toimialoille ja koko kunta edistää LYK-työtä yhdessä hyvällä tahtotilalla. Toimenpiteissä on päästy jo hyvään alkuun suurimmassa osassa tavoitteita.
  • pyrkimyksestä parantaa lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia logistisesti, jotta jokaisella kuljetusoppilaalla olisi mahdollisuus päästä kuljetuksella kotiin maksuttoman harrastuksen jälkeen.  Merkittävä toimenpide, joka toteutuessaan voi muokata suuresti koko Suomessa lasten osallistumismahdollisuuksia koulun jälkeiseen toimintaan. 
  • koulutusohjelmaan valittu haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulutus. Tämä on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat jokaiselle lapselle.

Kehittämisehdotuksia saimme:

  • toimintasuunnitelman toimenpiteiden mittareiden täsmentämiseksi, jotta konkreettisten tulosten seuranta on jatkossa helpompaa ja sujuvampaa.
  • lasten/nuorten osallisuuden varmistamiseksi toimenpiteissä, erityistä huomioita tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden varmistamiseksi. 
  • varmistaaksemme koulutusten pysyvyyden rakenteissa, jotta tärkeä työ jatkuu. Toimenpiteistä tulee jäädä pysyvä osa kuntamme toimintaa, se on Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pääperiaate.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This