Rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.–24.3.

Valtakunnallista rasisminvastaista viikkoa vietetään 18.–24.3.2024. Tänä vuonna teemana on rasismiin puuttuminen.

Rasismilla tarkoitetaan jonkin oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Tänä vuonna kampanjaviikon teemana on rasismiin puuttuminen. Kampanjaviikko rohkaisee tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen.

Suomen Punainen Ristin laatiman Tunnista ja toimi -navigaattorin avulla voi haastaa omaa ajatteluaan tutustumalla aitoihin kokemuksiin rasismista ja miettimällä, miten itse toimisi vastaavassa tilanteessa. Tunnista ja toimi -navigaattori – Punainen Risti.

Suomen Punaisen Ristin sivuilta löytyy myös paljon vinkkejä siihen, miten jokainen meistä voi toimia rasismia vastaan: Näin toimit rasismia vastaan – Punainen Risti. Sivuilta löytyy myös toimintaohjeet tilanteisiin, joissa kohtaat avointa rasismia: Toimi näin, kun kohtaat avointa rasismia – Punainen Risti

Rasismin tunnistaminen arjessa ja yhteiskunnan rakenteisessa on tärkeää. Kampanjaviikon aikana teemaa kannattaakin pysähtyä pohtimaan joko yksin, ystävien, perheen tai esimerkiksi työyhteisön jäsenten kanssa. Omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja avoin keskustelu aiheesta on ensimmäinen askel kohti yhdenvertaisempaa arkea meille kaikille!

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This