Puu-Anttilassa juhlitaan tiistaina 2.5. Lohjan 10-vuotiasta lähidemokratiaa

Lohjan lähidemokratian juhlavuoden kunniaksi Alueiden johtokunta järjestää Lähidemokratiaseminaarin tiistaina 2.5.2023 klo 18 alkaen Puu-Anttilassa (Suurlohjankatu 2). Kahvitarjoilu klo 17.30 lähtien. Tilaisuus on kaikille avoin.

Seminaarissa puhuvat alueiden johtokunnan puheenjohtaja Stina-Maarit Elo, Lohjan kaupunginjohtaja Pasi Perämäki sekä kaupunginvaltuutettu Lotta Paakkunainen. Paneelikeskustelussa ovat mukana Varsinais-Suomen Kylien kyläasiamies Tauno Linkoranta, Länsi-Uusimaa-lehden päätoimittaja Päivi Kallo, kaupunginvaltuutetut Lotta Paakkunainen ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Hannele Maittila, Lohjan kaupungin yrityspalvelupäällikkö Mika Hämeenniemi ja Leader Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri.

Lohjan kaupunki kehitti lähidemokratiaa lisätäkseen ja monipuolistaakseen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Yhdistymishallitus hyväksyi Lohjan lähidemokratiamallin vuonna 2012, ja toiminta käynnistettiin Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2013. Lähidemokratia on oleellinen osa Lohjan kaupunkistrategiaa, joka pyrkii edistämään kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lähidemokratiamalli Lohjalla

Lohjan lähidemokratiamalli on osa kaupungin päätöksentekoa. Sen tavoitteena on edistää asukkaiden mahdollisuuksia kehittää kunnan toimintaa ja palveluita sekä vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä. Lähidemokratiamallilla pyritään niin ikään edistämään kunnan eri osien asukkaiden edunvalvontaa, yhdistystoimintaa ja alueellista toimeliaisuutta sekä Lohjan eri alueiden välistä yhteistyötä.

Lohjalla on kahdeksan alueellista toimikuntaa, jotka edustavat alueellista ruohonjuuritasoa ja käsittelevät omaa tai useampaa sekä koko Lohjaa koskevia asioita. Alueilla toimivat yhdistykset ja paikalliset asukkaat voivat esittää asioita käsiteltäväksi aluetoimikunnille. Aluetoimikuntien toimikausi on valtuustokauteen sidottuna neljä vuotta. Aluetoimikunnat valitaan yleisessä kokouksessa, johon kaikilla alueella asuvilla henkilöillä ja yhdistyksillä on oikeus osallistua.

Alueiden johtokunta toimii aluetoimikuntien yläpuolella ja koostuu kunkin aluetoimikunnan nimittämästä kahdesta edustajasta. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa käsittelemään monia tärkeitä asioita, kuten talousarviota, tilinpäätöstä, kaavoitusta, kaupunkistrategiaa ja joukkoliikennettä. Johtokunta arvioi myös alueellisia pienhankkeita ja kehittää kaupungin palveluverkkoa.

Lue lisää Lohjan lähidemokratiasta.

Alueiden johtokunnan esityslistat ja pöytäkirjat.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This