Poliittinen seurantaryhmä perehtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun tilanteeseen ja riskeihin 7.10.2021

Aikataulu, tietojärjestelmät ja rahoitus huolenaiheina

Valmisteluun liittyviä suurimpia riskejä ovat tiukka aikataulu, tietojärjestelmät sekä puuttuvat rahoituspäätökset. Aikaa on erittäin vähän esimerkiksi tietojärjestelmähankintoihin sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien integroimiseen. Lisäksi kaikki hyvinvointialueet ovat toteuttamassa mittavia muutoksia samanaikaisesti, joten henkilöstö- ja muut resurssit ovat tiukoilla.

Näistä teemoista keskusteltiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun poliittisen seurantaryhmän ensimmäisessä kokouksessa 6.10.2021.

Seurantaryhmä nosti esille huolensa tietojärjestelmien kustannuksista ja rahoituksesta, potilastietojärjestelmien integroimiseen liittyvästä potilasturvallisuudesta ja tietoturvasta sekä asukkaiden palveluista siirtymävaiheessa, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle.

Asukkaiden palvelujen turvaaminen ensisijaista

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Sanna Svahn totesi, että asukkaiden palvelujen turvaaminen on tärkeintä. Tarkoitus on säilyttää toimivat palveluketjut myös muutoksen yhteydessä ja kehittää niitä yhdessä eteenpäin.

Seurantaryhmä palaa näihin teemoihin tulevissa kokouksissaan. Seuraavat kokouksen ovat 10.11. ja 9.12.

Seurantaryhmä

Seurantaryhmä muodostuu Länsi-Uudenmaan kaupungin- ja kunnanhallitusten sekä pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtajista sekä poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja tukea Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämistä. Seurantaryhmä ei osallistu valmistelutoimielimen tehtävien valmisteluun tai päätöksentekoon. Seurantaryhmän toimikausi päättyy, kun Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto aloittaa toimintansa.

Lisätiedot:
• Henrik Vuornos, seurantaryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja, henrik.vuornos@gmail.com
• Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, sanna.svahn@espoo.fi
Seurantaryhmän kokousmuistio 6.10.2021

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This