Pk-Yritysten jätehuoltotiedote kesälle 2021

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu suorittaa kesän aikana siisteysvalvontaa ja yrityskartoituksia etenkin Lohjan pienteollisuusalueilla.

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu suorittaa kesän aikana siisteysvalvontaa ja yrityskartoituksia etenkin Lohjan pienteollisuusalueilla. Siisteysvalvontaa suorittavat henkilöt tunnistaa yleensä keltaisista huomioliiveistä ja heillä on mukana Lohjan kaupungin henkilökuntakortti. Valvontaa suoritetaan tarkastelemalla yleisesti kiinteistöjen siisteyttä, jätehuoltoa ja yleistä ilmettä. Yrityskartoituksilla pyritään kartoittamaan Lohjan alueella toimivia, valvontaa edellyttäviä yrityksiä etenkin pohjavesialueilla. Yrityksiä kartoitetaan kesän aikana myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu muistuttaa Lohjan alueella toimivia yrityksiä siitä, että yrityksen velvollisuus on toimittaa jätteensä lajiteltuina joko suoraan luvalliseen jätteiden vastaanottopaikkaan, kuten jäteasemalle, tai tilata tyhjennyspalvelu jäteastioille. Yksityisille kuluttajille tarkoitetut eko- ja sekajätepisteet eivät ole tarkoitettu yritysten jätehuoltopisteiksi. Jätteiden polttaminen ja hautaaminen maahan on kielletty. Yritysten tulee hoitaa myös vaarallisten jätteiden lajittelu ja varastointi kuten Lohjan ympäristönsuojelumääräykset ja Uudenmaan jätehuoltomääräykset edellyttävät, sekä toimittaa vaaralliset jätteet luvanvaraisiin jatkokäsittelypaikkoihin. Öljysäiliöiden käyttöönotosta tai poistosta tulee ilmoittaa kirjallisesti pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lohjan kaupungin ympäristönsuojelu muistuttaa myös vieraslajilaissa säädetystä maanomistajan ja ammattimaisten toimijoiden vastuusta haitallisten vieraslajien torjunnassa.

Lisätietoa löydät Lohjan ympäristönsuojelumääräyksistä ja Uudenmaan jätehuoltomääräyksistä sekä yritysten jätehuoltotiedotteesta.


Neuvontaa jäteasioissa antavat Lohjan ympäristönsuojelusta:

Eija Kanninen, ympäristötarkastaja, p. 050 593 0758, eija.kanninen@lohja.fi

Susanna Komulainen, ympäristötarkastaja, p. 044 374 0773, susanna.komulainen@lohja.fi

Neuvontaa vieraslajiasioissa antavat Lohjan ympäristönsuojelusta:

Laura Ahopelto, ympäristösuunnittelija, p. 044 374 4467, laura.ahopelto@lohja.fi (16.7.2021 saakka)

Oona Hillgén, kesätyöntekijä, p. 044 369 4476, oona.hillgen@lohja.fi (31.5.-31.8.2021)

Tiia Kolari, kesätyöntekijä, p.044 374 0373, tiia.kolari@lohja.fi (31.5.-31.8.2021)

Jarkko Koskela, ympäristöpäällikkö, p. 044 369 4416 jarkko.koskela@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This