Pienien tankkauspisteiden kartoitus Lohjalla

Farmarisäiliö. Kuva Jari Vilen.

Lohjan ympäristönsuojelussa tehdään tänä keväänä pohjavesialueilla sijaitsevien pienten, säiliötilavuudeltaan alle 10 m³ tankkauspisteiden kartoitusta.


Muistutamme kiinteistön haltijoita tai omistajia, alueen käyttäjiä, toiminnanharjoittajia tai järjestäjiä antamaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen säiliöiden poistosta, kuten Lohjan 29.6.2017 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten kohdassa 12.4 on määrätty. Lohjan ympäristönsuojleun tiedote aiheesta:

Ilmoituksen tekeminen

Pyydämme tekemään ilmoituksen pohjavesialueella tai sen ulkopuolella sijaitsevasta tankkaussäiliöstä ja -pisteestä käyttäen tähän tarkoitettua lomaketta:

  • Ilmoitus öljysäiliöstä / tankkaussäiliöstä ja -pisteestä, lomake (pdf)

Lähetä täytetty lomake 17.5.2019 mennessä Lohjan ympäristönsuojeluun sähköpostilla osoitteeseen ymparistonsuojelu@lohja.fi tai postitse: Lohjan ympäristönsuojelu, PL 71, 08101 Lohja.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This