Opetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden verkkokommentointi on avoinna 1.11.–14.11.2018

Opetushallitus päivittää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.9.2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Päivityksen tarkoituksena on täsmentää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Perustemääräys annetaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä yksityisten palveluntuottajien tulee päivittää omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Samalla on tärkeää myös muuten arvioida paikallista suunnitelmaa ja kehittää sitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Haluatko kommentoida ja vaikuttaa?
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden verkkokommentointi on avoinna 1.11.–14.11.2018.
Lisätietoa täältä: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/varhaiskasvatus/perusteet/perusteiden_paivitys_2018

Länk till webbförfrågan på svenska: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/3428dc9b-4eb6-467d-bdc3-a215da211133?displayId=Fin1628742&surveyLocale=sv

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This