Nuorisovaltuuston vaalit tulevat keväällä 2022

Mainos nuorisovaltuuston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisesta

Lohjan nuorisovaltuusto on kolmestatoista Lohjalla asuvasta tai opiskelevasta 13-22-vuotiaasta muodostuva vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi nuorisovaltuusto voi nimetä jäsenistään edustajat lautakuntiin, ja sillä tavoin tuoda nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa. Lautakunnissa nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus.  Lisätietoja nuorisovaltuustojen toiminnasta löytyy Nuorisovaltuustojen Liiton Nuva ry:n internetsivulta www.nuva.fi.

Nuorisovaltuuston toimikausi kestää kaksi vuotta, ja uusi nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla. Nuorisovaltuuston valinnassa pyritään ottamaan huomioon alueellinen edustavuus siten, että nuorisovaltuustoon valitaan edustaja jokaisesta Lohjan yläkoulusta sekä toisen asteen oppilaitoksesta.

Kuka tahansa lohjalainen tai Lohjalla merkittävän osan ajastaan viettävä 13-22-vuotias nuori voi asettua ehdolle nuorisovaltuuston vaaleihin, pois lukien 13 vuotta täyttäneet alakoulujen oppilaat, joille on erikseen järjestettyä Varttivaltuusto-toimintaa. Ehdokkaaksi asetutaan nuorilohja.fi/nuorisovaltuusto. Ehdokkaaksi tulee asettua 14.2.-21.2.2022 välisenä aikana.

Ehdokasasettelun määräajan päätyttyä ehdokkaista kootaan lista, jossa ehdokkaat on listattu oppilaitoksittain:

 • Järnefeltin koulu
 • Kanneljärven opisto
 • Kisakallion urheiluopisto
 • Källhagens Skola
 • Laurea
 • Laurentius-koulu
 • Lohjan yhteislyseon lukio
 • Luksia
 • Mäntynummen koulu
 • Nummen yhtenäiskoulu
 • Ojamonharjun koulu
 • Virkby Gymnasium
 • Muut ehdokkaat (muualla opiskelevat, työelämässä olevat nuoret jne.)

Äänestysaika on 7.-11.3. ja äänestys tapahtuu wilma-järjestelmän kautta. Äänioikeutettuja ovat kaikki 13–22-vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Lohja tai jotka viettävät merkittävän osan ajastaan Lohjalla. Ne äänioikeutetut jotka eivät opiskele missään yllämainituissa oppilaitoksissa, voivat käydä äänestämässä äänestysaikana klo 9-16 välillä paikan päällä Nuorisokeskuksessa (Kullervonkatu 7 08100 Lohja).

Jokainen äänioikeutettu voi äänestää ketä tahansa ehdokasta, riippumatta siitä mitä oppilaitosta edustaa itse. Jokaisesta oppilaitoksesta sekä muut ehdokkaat-listalta valitaan eniten ääniä saanut edustajaksi nuorisovaltuustoon. Toiseksi eniten ääniä saaneet valitaan varajäseniksi. Mikäli kaikista oppilaitoksista ei tule ehdokkaita lainkaan, valitaan nuorisovaltuustoon eniten ääniä saaneet ehdokkaat oppilaitoksesta riippumatta siten että kaikki kolmetoista paikkaa tulee täytettyä. Äänet lasketaan ja tulos julkistetaan äänestysajan päätyttyä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan valittava ehdokas arvalla.

Lohjan kaupungin nuorisotyö ohjaa nuorisovaltuuston toimintaa. Lisätietoja Lohjan nuorisovaltuuston toiminnasta:

nuoriso-ohjaaja Olavi Turpeinen

044-369 1450

olavi.turpeinen@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This