Nauhakaupunki 2050 -osayleiskaava käynnistyy

Nauhakaupunki 2050 -nimellä kulkeva Y9 Taajamaosayleiskaavan päivitys kuulutetaan vireille keskiviikkona 3.5.

y9 tavoitteet
Nauhakaupunki 2050 -kaavan tavoitteet.

Nauhakaupunki 2050 -osayleiskaavassa suunnitellaan suuressa mittakaavassa Lohjan nauhakaupunkia eli nykyisiä taajama-alueita ja niiden lähiympäristöä Kirkniemestä aina Karnaisiin ja Nummenkylään saakka. Työn tarkoituksena on hahmottaa, millainen nauhakaupungin alue on kokonaisuudessaan vuonna 2050. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 113 neliökilometriä, ja alueella on noin 28 000 vakituista asukasta. Tästä linkistä pääset Nauhakaupunki 2050 -sivuille, josta voit seurata kaavaa ja sen vaiheita.

Työhön kuuluu oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaava on Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Työ etenee kaavaprosessin mukaisesti aloitus-, valmistelu- ja ehdotusvaiheen kautta hyväksymisvaiheeseen. Tavoitteena on viedä kaava hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2025.

Kaavatyön aikana selvitetään mahdollisuutta ajantasaistaa taajamaosayleiskaavaa jatkossa neljän vuoden sykleissä valtuustokausittain. Jokaisella valtuustokaudella kaavasta tarkistettaisiin tietyt teemat tai alueet.

Nauhakaupunki 2050 -kaavan päätavoitteiksi on valittu neljä eniten päivittämistä vaativaa maankäytön teemaa: täydentyvä asuminen, kestävä liikkuminen, tasapainoinen kaupan kehitys ja tulevaisuuden työpaikka-alueet. Työn lähtökohtina ovat niin ilmastonmuutoksen hillintä, luontoarvojen turvaaminen kuin Lohjan nauhakaupungin kytkeminen toiminnallisesti ja rakenteellisesti Espoo-Salo -oikoradan tulevaan asemanseutuun. Lisäksi tällä suunnitelmalla halutaan erityisesti turvata kestävä energiantuotanto, palveluverkko, monimuotoinen luonto ja kaavan taloudellisuus.

Kaavan tarkempia asumisen tavoitteita on ohjata nauhakaupungin alueen kasvua kestävästi kaupunkirakennetta tiivistäen ja täydentäen. Asumisen alueet tukeutuvat joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. Nauhakaupunki 2050 -kaavassa osoitetaan joukkoliikenneyhteydet sekä pyöräilyn runkoreitit; tulevaisuudessa tavoitteena on mahdollistaa sujuva yhden auton arki.

Nauhakaupunki 2050 -työssä pyritään ohjaamaan, millaisia ja miten paljon kauppoja Lempolan ja Tynninharjun kaupallisissa keskittymissä on tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös varmistaa keskustan elinvoimaisuuden säilyminen ja kehittyminen. Työssä kartoitetaan houkuttelevien työpaikka- ja yritysalueiden mahdollisuuksia, minkä lisäksi tehdään työpaikka-alueiden kokonaistarkastelu ja määritellään alueita erilaisiin tarkoituksiin.

Kaavan tavoitteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 3.5.-5.6.2023 kaupungin verkkosivulla lohja.fi/y9, kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, sekä Lohjan pääkirjastossa, osoitteessa Karstuntie 3. Kuntalaisilta pyydetään nähtävillä olon aikana palautetta kaavan tavoitteista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute@lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja. Kaava-aineistoon voi tutustua koko kaavatyön ajan Lohjan kaupunkikehityksen kaavoituksessa ja verkkosivulla lohja.fi/y9.

Kaava-aineistoa esitellään seuraavissa tilaisuuksissa:

  • 10.5.2023 klo 18, Valtaväylien aluetoimikunta – Laurea ammattikorkeakoulu, Kauppakeskus Lohi, Vihdinkatu 1, 2.kerros, kokoustila Melba.
  • 11.5.2023 klo 17, Kaupunkikeskustan aluetoimikunta – Lohjan kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, Valtuustosali.
  • 23.5.2023 klo 18, Karstu-Paloniemi-Roution aluetoimikunta – Sinivuokon kerhotila, Salmenmäentie 26 D.
  • 24.5.2023 klo 18, Etelä-Lohjan aluetoimikunta – Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, sisäänkäynti koulun pääovesta.
  • 1.6.2023 klo 17.30-19 Kaavailta – Lohjan pääkirjasto, Karstuntie 3, Järnefeltinsali.

Kaavavalmistelijat ovat tavattavissa 11.5. ja 1.6. pääkirjaston 2. kerroksen ryhmätyötilassa klo 13-15 sekä etäyhteydellä. Muina aikoina vain erikseen sovittaessa. Puhelinajat: 8.5. klo 8.30-9.30, 9.5. klo 16-17.00, 15.5. klo 8.30-9.30, 16.5. klo 16-17.00, 22.5. klo 8.30-9.30, 23.5. klo 16-17.00, 29.5. klo 8.30-9.30, 30.5. klo 16-17.00.

Lisätietoja saa yleiskaavoittaja Kaisa Leppikankaalta, puh. 044 374 4419, kaisa.leppikangas@lohja.fi tai yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuismalta, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This