Muista huolehtia jätevesijärjestelmän ja talousvesikaivon kunnosta myös talvella

Kaivoveden laatua ja riittävyyttä kannattaa seurata Länsi-Uudellamaalla

Kaikenlaiset jätevesijärjestelmät vaativat huoltoa. Tänä talvena on syytä tarkkailla myös talousvesikaivoa, koska vesi saattaa loppua.

Perinteiset jätevesijärjestelmät, kuten saostuskaivot, peittyvät usein näkyvistä lumipeitteen alle. Niitä ei kuitenkaan tulee kokonaan unohtaa talven ajaksi. Kansien kunto ja tiiviys sekä lietteen kertyminen kaivoihin on hyvä tarkistaa kylmänäkin vuodenaikana. Maaperäkäsittelyiden osalta on muistettava, että kentän päältä ei kannata aurata lumia pois eikä kulkea ajoneuvolla, koska rakenteet voivat vaurioitua. Kenttien osalta on myös hyvä huolehtia, että tuuletusputket yltävät lumenpinnan yläpuolelle, jotta jäteveden puhdistuksen biologinen prosessi saa happea. Laitepuhdistamoiden toimintaa tulee seurata ympäri vuoden. Tarkkailtavia kohteita ovat mm. sähkönlaitteet ja pumput, saostuskemikaalin riittävyys sekä purkupaikan avoimuus/toimivuus. Aktiivilietteen laatua ja lietemäärää voi itse seurata aktiivilietteen laskeutuvuuskokeella, joka suositellaan tehtäväksi kuukausittain. Ohjeet laskeutuvuuskokeeseen löytyvät täältä (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/hoito-ja-huolto/kaytto-ja-huolto-ohjeet/laitepuhdistamo/aktiivilietteen-laskeutuvuuskoe/). Jätevesiopas-sivustolta (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/asukkaan-tehtavat/hoito-ja-huolto/) löytyy myös käyttö- ja huolto-ohjeita yleisimmille jätevesijärjestelmille.

Haja-asutusalueella asuvan ei tule myöskään unohtaa talousvesikaivon tarkkailua talven aikana. Pohjaveden pinnat ovat tavanomaista alhaisemmalla tasolla erityisesti Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tiedote. Länsi-Uudellamaalla heikoin tilanne on rannikkoalueilla. Yksittäisissä talosuvesikaivoissa vesi voi pahimmillaan loppua kevääseen mennessä. Jotta tähän tilanteeseen ei jouduta, on asukkaan hyvä tarkkailla kaivoveden riittävyyttä ja laatua sekä ryhtyä ajoissa säästämään vettä.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n LINKKI-hanke on tehnyt puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan alueella jo vuodesta 2009. Hankkeessa ovat mukana kaikki alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Kuntien lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeessa on toteutunut yli 7 500 kiinteistökohtaista kartoitus- ja neuvontakäyntiä kymmenen kenttäkauden aikana. Hanke juhlistaa tätä kartoitus- ja neuvontakäyntien kymmenvuotista taivalta juhlaseminaarin merkeissä. Seminaari pidetään Kirkkonummella keskiviikkona 27.3.2019 klo: 9–14 ja tilaisuus on avoin kaikille haja-asutuksen jätevesistä kiinnostuneille. Lisätietoa tapahtumasta ja ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaa.

Jätevesiopas (https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/)

SYKE:n kaivovesitiedote (http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Lounais_Lansi_ja_KeskiSuomessa_pohjavede%2848557%29)

LINKKI-hanke (www.hajavesi.fi)

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This