”Missä maat on mainioimmat” – Uudenmaan kulttuuriympäristöt

Lue lisää merkityistä Lohjan kulttuuriympäristöistä.

”Missä maat on mainioimmat” – Uudenmaan kulttuuriympäristöt

Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitys laadittiin osana Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmistelua. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, joilla tarkoitetaan rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisema-alueita, muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia. Selvityksen tulokset on sovitettu yhteen muun maankäytön kanssa ja viety Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavakartalle. Selvityksen tietoja on hyödynnetty myös Uusimaa-kaavakokonaisuuden lähtöaineistona. Seudullisten ominaispiirteiden ja muiden kriteerien mukaisia maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä on tästä joukosta selvityksen perusteella noin kolmesataa.

Lue lisää sivuilta 69 – 74 merkityistä Lohjan kulttuuriympäristöistä:
https://uudenmaanliitto.fi/wp-content/uploads/2022/05/Missa-maat-on-mainiommat.pdf

Julkaisu: ”Missä maat on mainiommat” – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2022
Tekijä: Uudenmaan liitto – Nylands förbund

kuva: Tuula Palaste, ”Missä maat on mainiommat” – Uudenmaan kulttuuriympäristöt, 2022

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This