Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelman edistyminen

Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmaa ja sen mukaista tilaohjelmaa on tammikuun aikana käsitelty sekä sivistyslautakunnassa että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Molemmat lautakunnat ovat nyt omalta osaltaan hyväksyneet alueelle rakennettavat tilat ja asian käsittely siirtyy helmikuun aikana teknisen lautakunnan käsittelyyn.

Tekninen lautakunta vastaa kaupungin osalta tilojen rakentamisesta. Lopullisen päätöksen hankesuunnitelman hyväksymisestä ja uuden monitoimijatalon rakennuttamisesta Mäntynummelle tekee kaupunginvaltuusto. 

Uuden monitoimijatalon on valmistuessaan tarkoitus korvata Mäntynummen yhtenäiskoulun, päiväkoti Oravaisen ja Mäntynummen kirjaston nykyiset tilat.

Varhaiskasvatuksen osalta Mäntynummen monitoimijataloon esitetään rakennettavaksi päiväkoti, jossa on tilat 5 varhaiskasvatusryhmälle (147 lapselle) ja 2 esiopetusryhmälle (42 esioppilaalle).

Perusopetuksen tilaohjelma sisältää opetustilat vuosiluokille 1–9, vuosiluokat 1–6 yksisarjaisena alakouluna ja vuosiluokat 7–9 kuusisarjaisena yläkouluna. Lisäksi tarvitaan tilat alueellisille pienryhmille, iltapäiväkerhotoiminnalle, henkilökunnalle, hallinnolle ja oppilashuoltopalveluille. Tavoitteena on modernit ja käyttäjäystävälliset koulutilat. Uuden koulun kapasiteetti tulisi nykyisen hankeohjelman mukaisesti olemaan 586 oppilaspaikkaa.  

Mäntynummen monitoimijatalon yhteyteen esitetään rakennettavaksi nykyistä vastaavat tilat alueen kirjaston käyttöön sekä alueen yhteinen nuorisotila.

Uusien tilojen rakentamisen ajaksi tullaan suurella todennäköisyydellä tarvitsemaan väistötiloja erityisesti Mäntynummen yhtenäiskoulun oppilaille ja kirjastolle. Lopulliset päätökset väistötilojen toteuttamista voidaan tehdä sen jälkeen, kun uuden monitoimijatalon rakentamista koskevat päätökset on tehty. 

Lisätietoja Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmasta ja sen käsittelystä voi tiedustella seuraavilta viranhaltijoilta:
Mäntynummen yhtenäiskoulun rehtori Lassi Huhtala (lassi.huhtala@lohja.fi, 044 374 0080)
Perusopetusjohtaja Liisa Saarniniemi (liisa.saarniniemi@lohja.fi, 044 374 3740)
Varhaiskasvatusjohtaja Anu Koivumäki (anu.koivumaki@lohja.fi, 044 369 1290)
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus (juha-pekka.lehmus@lohja.fi, 044 374 3284)

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This