LUVN tiedottaa: Ikääntyneiden palveluopas on ilmestynyt

Seniori-infon neuvonnan yhtenäistämisen projektin tuotoksena on syntynyt painettu Ikääntyneiden palveluopas. Hyvinvointialueen ikääntyneet ovat toivoneet painettua opasta hyvinvointialueen alkuvaiheista alkaen. Oppaan tärkeyttä on tuonut esiin myös muun muassa hyvinvointialueen vanhusneuvosto.

Opas on suunniteltu palvelemaan niitä hyvinvointialueen ikääntyneitä asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta löytää sujuvasti tietoa hyvinvointialueen luvn.fi-verkkosivujen kautta.

Oppaaseen on koottu tietoa hyvinvointialueen palveluista. Mukana on myös lyhyelti tietoa muista ikääntyneitä koskevista palveluista, esimerkiksi Kelan tuista.
Opas on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi ja se on jaeltu paikkakuntien asiointipisteisiin, palvelupisteisiin, terveysasemille ja kirjastoihin. Opasta kehitetään myös asukkailta saadun palautteen pohjalta.

Mikäli tarvitut tiedot eivät löydy Ikääntyneiden palveluoppaasta, eivätkä hyvinvointialueen verkkosivuilta, kannattaa olla yhteydessä Seniori-infoon.

Seniori-info on keskeinen toimija hyvinvointialueen ikääntyneiden asukkaiden neuvonnassa, palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelujen järjestämisessä. Seniori-info neuvoo ikääntyneitä ja heidän läheisiään ikääntyneiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä yhdessä puhelinnumerossa tai sähköpostin kautta.

Seniori-infon neuvonta palvelee koko hyvinvointialueen ikääntyneitä ja heidän läheisiään:
p. 029 151 2270 (avoinna arkisin klo 9–15.)
seniori-info@luvn.fi

https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2024/01/ikaantyneiden-palveluopas-on-ilmestynyt

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This