LUVN informerar: Serviceguide för äldre har publicerats

Som ett resultat av Seniorinfo-rådgivningens standardiseringsprojekt har en tryckt Äldre serviceguide skapats. Äldre i välfärdsområdet har önskat en tryckt guide från början av välfärdsområdets tid. Guidebetydelsen har också framhävts av äldrerådet i välfärdsområdet.

Guiden är utformad för att tjäna de äldre invånarna i välfärdsområdet som inte har möjlighet att smidigt hitta information via välfärdsområdets luvn.fi-webbplats.

I guiden finns information om välfärdsområdets tjänster. Den innehåller också kort information om andra tjänster som rör äldre, till exempel stöd från FPA. Guiden har publicerats på finska och svenska och har distribuerats till servicepunkter, tjänstepunkter, hälsocentraler och bibliotek på orterna. Guiden kommer också att utvecklas baserat på feedback från invånarna.

Om de önskade uppgifterna inte finns i Äldre tjänsteguiden eller på välfärdsområdets webbplatser, bör du kontakta Seniorinfo.

Seniorinfo är en central aktör inom rådgivning, bedömning av servicebehov och arrangemang av tjänster för de äldre invånarna i välfärdsområdet. Seniorinfo rådgör äldre och deras närstående i ärenden som rör äldretjänster via ett telefonnummer eller via e-post.

Seniorinfos rådgivning betjänar de äldre och deras närstående i hela välfärdsområdet:
Tel. 029 151 2270 (öppet vardagar kl. 9–15.)
seniorinfo@luvn.fi
Läs mer: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2024/01/serviceguide-aldre-har-publicerats

Relaterade nyheter:

Share This