Lohjan ympäristönsuojelu tiedottaa: Polta puuta puhtaasti

Tietoa polttopuun hankinnasta, varastoinnista sekä tulisijan käytöstä.

Kuluvan vuoden dramaattiset sekä surulliset käänteet ovat aiheuttaneet koko Eurooppaa käsittävän energiakriisin. Energiankulutuksen säästämiseksi monessa takallisessa kotitaloudessa tullaan tulevana talvikautena turvautumaan puulämmitykseen. Puunpolttajan on hyvä tietää, että lain mukaan tulisijat on nuohottava asuinrakennuksissa joka vuosi, kesäasunnoissa joka kolmas vuosi. Yli kolme vuotta käyttämättömänä ollut tulisija ja hormi on tarkastettava nuohoojalla ennen käyttöönottoa.

Puun pienpoltto on myös varteenotettava ilmansaasteiden lähde, sillä puun poltosta aiheutuu 40 % Suomen kaikista pienhiukkaspäästöistä (PM2.5), 55 % kaikista mustan hiilen (BC) päästöistä, jotka lämmittävät alailmakehää erityisesti pohjoisilla alueilla ja yli 80 % soluille myrkyllisten ja syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden päästöistä. Savun pienhiukkaset lisäävät mm. hengitys- ja sydänoireita ja pitkäaikaisen altistumisen on todettu lisäävän sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta.

Puunpolton päästöillä on ihmisten terveydelle merkittävä vaikutus, koska päästöt syntyvät asuinalueilla ja pääsevät lähialueen hengitysilmaan. Ihmiset altistuvat päästöille, sillä tulisijojen käyttö keskittyy usein aikoihin, jolloin vietetään aikaa kotona tai pihapiirissä. Heikkotuulisilla talvipakkasilla savut jäävät usein leijumaan matalalle pihapiireihin ja siten osaltaan kulkeutuvat ilmanvaihdon kautta myös asuntojen sisätiloihin. Huono puunpolttotapa saattaa aiheuttaa merkittäviä määriä pienhiukkasia ja häkää suoraan asunnon sisätilaan.

Vinkkejä vähäpäästöisempään puunpolttoon:
• Säilytä puut kuivana tuulettuvassa puuvajassa
• Käytä tulisijassa vain kuivaa ja puhdasta puuta
• Älä polta roskia (paperi, pahvi tai käsitelty puu)
• Vältä kitupolttoa
• Sytytä tulisija oikein (puupinon päältä)
• Tarkkaile savupiipusta tulevan savun väriä (mitä vaaleampi savu sitä puhtaampi palaminen)
• Huolehdi säännöllisestä nuohouksesta.

Nuohoojan niksit tulisijan käyttöön https://www.youtube.com/watch?v=ENQfLYBl7S0
Polta puhtaasti https://www.hsy.fi/poltapuhtaasti/

Lähteet:
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/puunpoltto-heikentaa-ilmanlaatua/
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet/puunpoltto

Lohjan ympäristönsuojelu
Jukka Limo
jukka.limo@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This