Kaupunki vuokraa Ojamon kylästä määräalaa kaivossukellustoimintaan

Lohjan kaupunki tarjoaa Lohjan kaupungin Ojamon kylän kiinteistöstä Ojamo Kalkberg (444-465-1-21) vuokrattavaksi noin 3900 m2 suuruista määräalaa tarjousten perusteella kaivossukellustoiminnan tukikohdaksi. Kaupunki tarjoaa määräalaa vuokrattaviksi 1.7.2024 alkaen.

Vuokra-alue luovutetaan käytettäväksi maanvuokralain mukaisesti Ojamon kaivoslammella järjestettävän harrastajasukellustoiminnan tukikohta-alueeksi.

Sukellustoiminnan tulee olla harrastustoimintaa eikä liiketoimintaa. Harrastustoimintaan katsotaan kuuluvan myös harrastuskurssitoiminta, joka on luonteeltaan harrastajien jatkokoulutusta.

Vuokralainen on velvollinen itse hankkimaan kaikki harjoitettavaan toimintaan tarvittavat viranomaisluvat. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan lainsäädännön ja viranomaisten asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

Vuokralaisen tulee sitoutua Ojamon kaivoslammen yhteiskäyttösopimukseen ja siinä määrättyyn kaivoslammen käyttöä koskevaan käyttöjärjestykseen ja sen ehtoihin. Yhteiskäyttösopimuksen rauetessa tai muutoin päättyessä tämän tarjouspyynnön kohteena oleva vuokrasopimus päättyy välittömästi ilman erillistä irtisanomisaikaa. Kaupunki varaa itselleen oikeuden päättää vuokrasopimus tai sen osa yhdyskuntarakentamiseen liittyvistä syistä.

Ohjeet tarjouksen tekoon

Vapaamuotoiset tarjoukset joko sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi tai postitse osoitteella Lohjan kaupunki, Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja. Kirjeitse saapuvien tarjousten kirjekuoressa tulee olla teksti ”TARJOUS KAIVOSLAMPI” ja sähköpostitse saapuvat tarjoukset tulee olla otsikoituna ”TARJOUS KAIVOSLAMPI”. Tarjoukset käsitellään hakuajan umpeuduttua.

Tarjousten on oltava perillä Lohjan kaupungin kirjaamossa perjantaihin 10.11.2023 klo 14.00 mennessä. Tarjouksessa pitää yksiselitteisesti ja selkeästi ilmetä vuotuinen maanvuokra €/vuosi sekä hakijan referenssit vastaavasta toiminnasta sekä toimintasuunnitelma harrastussukellustoiminnan organisoinnista. Tarjous liitteineen saa olla maksimissaan 10 A4 sivua (Arial 12 pts).

Valinta tehdään tarjouksen, referenssien, toimintasuunnitelman ja haastatteluiden pohjalta.

Valintakriteereinä ovat:

  1. 60 % tarjotun vuokran suuruus
  2. 40 % laadullinen arviointi tarjoajan kyvystä järjestää organisoitua harrastussukellustoimintaa yhteiskäyttösopimuksen mukaisena, perustuen referensseihin, toimintasuunnitelmaan ja haastatteluun.

Kartta

Yhteiskäyttösopimusluonnos

Lohjan kaupunki pidättää itselleen oikeuden hylätä tarjoukset.

Lisätietoja: tonttipalvelut@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This