Lohjan kaupungille on myönnetty merkittävä valtionapu digitalisaation edistämiseen

Lohjan kaupunki on hakenut valtionvarainministeriöltä valtionavustusta kaavatietojen digitalisoitiin sekä kaavayhdistelmän digitointiohje -hankkeeseen. Koko Suomen kaavat ovat muuttumassa tietomallipohjaisiksi lakimuutosten johdosta, tavoitteena on mm. kaavojen saatavuuden ja yhteismitallisuuden parantaminen.  Lohjalle, sekä hankkeeseen 18 muulle sitoutuneelle kunnalle sekä Kuntaliitolle on Valtionvarainministeriön 15.6.2022 tekemän päätöksen mukaan myönnetty 1,21 milj €. Päähakijana Lohjan kaupunki saa merkittävän osuuden avustuksesta.

Valtionavustusten tavoitteena on tukea kuntien digitalisaatiota, joka tukee kuntien toimintatapojen uudistamista ja asiakaslähtöisyyttä sekä mahdollistaa kustannussäästöjä ja edistää kuntien välistä yhteistyötä. Avustusta myönnettiin niiden kuntien digitalisaation yhteishankkeille, jotka täyttivät hakukohteet sekä toteuttivat arviointikriteerejä parhaiten. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö.

Lisätietoja antaa Lohjan kaupungin kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen tapio.ruutiainen@lohja.fi Puh. 044 374 3793

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This