Lohjalla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset jatkuvat 31.1.2021 asti

Uudenmaan alueen on edelleen koronan osalta leviämisvaiheessa. Tämän johdosta rajoituksia ja suosituksia on tarpeen jatkaa.

Lohjalla koronatilanne on pysynyt kohtuullisen rauhallisena. Kiitos kaikille kaupunkimme asukkaille ohjeiden ja rajoitusten noudattamisesta. Niiden avulla pidämme jatkossakin kaupunkimme turvallisena.

Uudenmaan alueen on edelleen koronan osalta leviämisvaiheessa. Tämän johdosta rajoituksia ja suosituksia on tarpeen jatkaa vielä vuoden vaihteen yli. Toimenpiteiden tavoitteena on hillitä epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhkaa ja näin turvata väestön hyvinvointi sekä terveydenhuollon selviytyminen kasvavista potilasmääristä.

Rajoituksia ja muutoksia Lohjan kaupungin palveluihin

Lohjan Liikuntakeskuksen sisäliikuntapaikat ovat suljettuna aikuisten liikunnalta

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallinnoimat sisäliikuntapaikat Virkistysuimala Neidonkeidas, Sporttikeskus Tennari, Lohjan Jäähalli, kuntosalit ja koulujen liikuntasalit ovat suljettuina 31.1.2021 asti.   Tilat ovat kuitenkin käytössä koulujen liikunnanopetukseen, lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä terapiatoimintaan. Uusia varauksia tiloihin ei oteta. Ulkoliikuntapaikat ovat käytössä normaalisti. Lasten ja nuorten harrastustoiminnassa tulee noudattaa huolellisesti turvallisuusjärjestelyjä siten, että osallistujien sekä lasten saattajien tulee voida välttää lähikontakti toisiinsa. Kaikki yli 18 -vuotiaiden ohjattu liikunta on toistaiseksi keskeytettynä.

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että aikuisten ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.


Lohjan kaupungin toisen asteen oppilaat etäopetuksessa kevätlukukauden alun

Lohjan kaupungin toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa ja Hiiden opistossa kevätlukukausi aloitetaan etäopetuksessa, pois lukien välttämätön lähiopetus. Lukioiden kolmannen vuoden opiskelijat (abit) palaavat lähiopetukseen 11.1.2021 alkaen, muut jatkavat etäopetuksessa.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto jatkaa aikuisten yksilö- ja ryhmäopetusta etäopetuksena 31.1.2021 asti.

Lohjan kaupunki suosittelee myös muille toisen asteen koulutuksen järjestäjille, että opetus 31.1.2021 asti toteutetaan etäopetuksena, pois lukien välttämätön lähiopetus.  

Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kiellettyä

Uudenmaan alueen nykyiset kokoontumisrajoitukset jatkuvat Etelä-Suomen AVIn määräyksellä 31.1.2021 asti. Enintään 10 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöinkin on noudatettava ehdottoman tarkasti ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset, kuten lakisääteiset ja sääntömääräiset yhtiöiden ja yhdistysten kokoukset.

Aluehallintoviraston päätös vaikuttaa siten, että Tytyri Elämyskaivos, Lohjan Teatteri, Lohjan kaupunginorkesteri ja Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto eivät järjestä yleisötapahtumia.

Lohjan Museo ja kirjasto ovat avoinna normaalisti, mutta niissä ei järjestetä yleisötilaisuuksia.

Lohjan kaupungin suositukset leviämisvaiheeseen 

Kasvomaskeja käytetään vieläkin laajemmin

Lohjan kaupungin toiminnassa noudatetaan leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan, mikäli kasvomaskin käyttöön ei ole terveydellistä estettä.

Kasvomaskin käytön suositukset yli 15-vuotialle:

  • julkisessa liikenteessä sekä takseissa kuljettajalle ja matkustajille
  • julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
  • yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit jne.)
  • toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä
  • harrastustoiminnassa
  • työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorottelua tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä

Lisäksi kasvomaskin käyttöä suositellaan yläkoulujen henkilökunnalle ja oppilaille. Päiväkotien ja alakoulujen henkilökunnalle suositellaan kasvomaskia tai visiiriä.

Yksityistilaisuuksien järjestämistä tai niihin osallistumista ei suositella

Lohjan kaupunki suosittaa väestölle, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia. Poikkeuksena muistotilaisuudet, joiden osalta suositellaan niiden toteuttamista pienimuotoisina alle kymmenen (10) henkilön tilaisuuksina.

Huolelliset turvatoimet myös toiminnanharjoittajien tiloissa

Lohjan kaupunki suosittaa toiminnanharjoittajia edelleen noudattamaan erityisen huolellisesti turvallisuustoimia koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Korkean tartuntariskin tiloina voidaan pitää erityisesti kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, uimahallien ja kylpylöiden allastiloja ja yleisiä saunoja ja niiden yhteydessä olevia pukuhuonetiloja, huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja ja sisäleikkipuistoja tai –paikkoja. Kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Tehostetut suojaustoimenpiteet käyttöön yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Lohjan kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan ja suosittelee myös yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia noudattamaan omassa toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Toimenpiteissä kehotetaan noudattamaan voimassaolevaa THL:n ohjeistusta.

Etätyötä ja kasvomaskit työpaikoilla huolimatta turvavälien toteutumisesta

Lohjan kaupunki noudattaa itse ja suosittelee myös työnantajia ja työntekijöitä noudattamaan valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, työnantajan suositellaan edellyttävän ja ohjeistavan kasvomaskin käytön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Työpaikoilla ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa.

Rajoitusten tarkoituksena on katkaista epidemian leviämisvaihe ja vähentää tarvetta rajoitustoimien jatkumiselle. Tehdään jokainen kaikkemme tämän toteutumiseksi. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This