Lohjalainen nuori, asetu ehdolle nuorisovaltuustoon!

Nuorisovaltuuston vaalit toimikaudelle 1.6.2024-31.5.2026 lähestyvät ja ehdokasasettelun aika on 15.-26.4.2024.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa vaalikelpoinen, eli valintahetkellä 13–22-vuotias nuori, jonka kotikunta on Lohja tai joka viettää merkittävän osan ajastaan Lohjalla.

Ehdokkaaksi asetutaan Nuori Lohja -verkkosivustolta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta.

Ehdokasasettelun määräajan päätyttyä ehdokkaista kootaan lista ja heille annetaan äänestysnumerot.

Sähköinen äänestys toteutetaan 6.5.-17.5.2024 Wilman kautta Lohjan yläkouluissa ja lukioissa. Lisäksi niillä äänioikeutetuilla, jotka eivät opiskele kyseisissä oppilaitoksissa on mahdollisuus lappuäänestykseen äänestysaikana kaikilla yhdeksällä nuorisotilalla niiden aukioloaikana sekä nuorisokeskuksessa arkisin klo 8-16 välillä. Tulokset julkaistaan viikon 21 aikana ja valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Äänioikeutettuja ovat kaikki 13–22-vuotiaat nuoret, joiden kotikunta on Lohja tai jotka viettävät merkittävän osan ajastaan Lohjalla.

Mikä ihmeen nuorisovaltuusto?

Lohjan nuorisovaltuusto on kolmestatoista Lohjalla asuvasta tai opiskelevasta 13-22-vuotiaasta muodostuva vaikuttajaelin, joka pyrkii edistämään nuorten etua kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorisovaltuusto kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi nuorisovaltuusto voi nimetä jäsenistään edustajat lautakuntiin sekä kaupunginvaltuustoon ja sillä tavoin tuoda nuorten ääntä kuuluviin päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustoon valitaan 13 jäsentä ja 13 varajäsentä äänimääräisessä järjestyksessä.

Lisätietoja vaaleista:
Olavi Turpeinen, nuoriso-ohjaaja
044-3691450, olavi.turpeinen@lohja.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This