Lojoungdom, ställ upp som kandidat till ungdomsfullmäktige!

Ungdomsfullmäktigevalet för mandatperioden 1.6.2024–31.5.2026 närmar sig, och kandidatnomineringstiden är 15–26.4.2024.

Vem som helst som är valbar kan ställa upp som kandidat, det vill säga en vid valtillfället 13–22-årig ungdom vars hemkommun är Lojo eller som tillbringar en betydande del av sin tid i Lojo.

Att ställa upp som kandidat sker via en e-blankett på webbplatsen Nuori Lohja.

Efter att den utsatta tiden för kandidatnomineringen har upphört samlas en lista över kandidater, och de får röstnummer.

Den elektroniska omröstningen genomförs 6–17.5.2024 i Wilma för årskurserna 7–9 och gymnasierna i Lojo. Dessutom har de röstberättigade som inte studerar på läroanstalterna i fråga under röstningstiden möjlighet att rösta med röstsedel på alla nio ungdomsgårdar under deras öppettider och på ungdomscentralen vardagarna kl. 8–16. Resultaten publiceras under veckan 21. De som blir valda kommer att få ett personligt besked.

Röstberättigade är alla 13–22-åriga ungdomar vars hemkommun är Lojo eller som tillbringar en betydande del av sin tid i Lojo.

Vad i världen är ungdomsfullmäktige?

Lojos ungdomsfullmäktige är ett påverkande organ som består av tretton ungdomar i 13–22-årsåldern som bor eller studerar i Lojo. Organet strävar efter att främja ungdomarnas fördel i det kommunala beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige sammanträder en gång om månaden. Dessutom kan ungdomsfullmäktige bland sina medlemmar utse representanterna till nämnderna och stadsfullmäktige och på så sätt få ungdomarnas röster hörda i beslutsfattandet.

Till ungdomsfullmäktige väljs 13 medlemmar och 13 ersättare enligt vem som får flest röster.

Mer information om valet:
ungdomsledare Olavi Turpeinen
044-3691450, olavi.turpeinen@lohja.fi

Relaterade nyheter:

Share This