Liikunta-, tapahtuma- ja kulttuuripalvelut keräävät lohjalaisilta kiitosta

Lohjan kaupunki toteutti syksyllä asukastutkimuksen*, jolla kartoitettiin kaupungin asukkaiden tyytyväisyyttä ja kerättiin asukaspalautetta sekä näkemyksiä asukasviihtyvyyden lisäämiseksi. Vastauksia saatiin reilu 750 kappaletta. Samalla toteutettiin vetovoimatutkimus, johon kerättiin vastauksia lähiseutujen asukkailta paneelitutkimuksella.

Lohjalla viihdytään hyvin

Asukastutkimuksen tuloksien mukaan yli 80 prosenttia vastaajista asuu erittäin tai melko todennäköisesti Lohjalla vielä kolmen vuoden päästä. Yli 70 prosenttia viihtyy Lohjalla vähintään hyvin.

Lohjalaisille tärkeimpiä tekijöitä asumisen kannalta ovat turvallisuus, luonnonläheisyys, viihtyisyys ja rauhallisuus. Tutkimuksen mukaan kaupunki on onnistunut parhaiten luonnonläheisyyden, rauhallisuuden ja turvallisuuden toteuttamisessa. Kehitettävää taas löytyy eritoten asukaslähtöisyydessä, kehittyvyydessä ja vetovoimaisuudessa.

Kaupungin nettisivut ovat selvästi suosituin tiedonsaantikanava kaupungin asioista, uutisista ja tapahtumista (60 %). Tietoa etsitään usein myös paikallislehdistä (46 %) ja kaupungin Facebook-sivulta (41 %).

Kehittämistä toivotaan etenkin joukkoliikenteen ja liikenneyhteyksien osalta

Asukastutkimuksen mukaan Lohjan kaupungin tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ovat selvästi käytetyimpiä palveluita (65 % vastaajista). Toiseksi eniten käytetään kaupungin liikunta- ja harrastepalveluita (52 %) ja kolmantena teknisiä palveluita (32 %). Samat palvelut myös tunnetaan parhaiten. Vähiten tunnetaan kaupungin lupapalvelut (52 % ei tunne lainkaan tai tuntee huonosti).

Lohjalaisille tärkeimpiä palveluita ovat liikenneyhteydet, tekniset palvelut (katujen kunnossapito, tilat yms.) sekä liikunta- ja harrastepalvelut. Kaupunki on onnistunut lohjalaisten mielestä parhaiten liikunta- ja harrastepalveluissa, tapahtuma- ja kulttuuripalveluissa sekä varhaiskasvatuspalveluissa. Kehitettävää taas löytyy erityisesti joukkoliikennepalveluissa ja liikenneyhteyksissä.

Kokonaisuudessaan lohjalaiset olivat suhteellisen tyytyväisiä kaupungin toimintaan antamalla kaupungille arvosanaksi 3,8/5. Lohjalaiset kokevat, että Lohjalla voi nauttia elämästä ja elää asumisen unelmaa.

Lohja tunnetaan huonosti – kaupungin maine koetaan kuitenkin hyvänä

Lohjan lähiseutujen vastaajista vain alle viidennes tuntee Lohjan hyvin. Lohjan maine koetaan kuitenkin pääosin neutraalina (58 %) tai hyvänä (33 %). Lohjan tunnettuus ja maine perustuvat sanoihin kuten järvi, luonto, harju, omena, kaivos ja rauhallinen.

Valtaosa vastaajista ei usko muuttavansa Lohjalle (74 %). Halukkuus muuttaa Lohjalle on suurempaa niiden keskuudessa, jotka ovat käyneet Lohjalla.

Lohjalla on tunnistettu oikeita vahvuuksia ja kehityskohteita

Tutkimustulokset tukevat Lohjan kaupunkistrategian tavoitteita. Kaupunkistrategiaan on sisällytetty asioita, jotka korostuvat myös asukastutkimuksen tuloksissa. Strategian mukaisesti kaupunki keskittyy tulevina vuosina muun muassa asukkaiden osallistamiseen. Osallistuvan budjetoinnin rahoitus kasvaa ensi vuodelle ja kaupunki pohtii jatkuvasti uusia keinoja tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia päätöksentekoon muun muassa viestinnän keinoin. Tänä syksynä aloitetut Hyvinvointia yhdessä -kyläillat ovat keränneet positiivista palautetta ja kaavoituksen järjestämät kaavaillat ovat vakiintunut osa kaupungin toimintaa. Tuloksissa kritiikkiä herättäneet joukkoliikennepalvelut uudistuvat ensi syksystä alkaen.

Lohjalla on siis tunnistettu oikeita vahvuuksia ja kehityskohteita, joihin vastaamalla kaupunki pyrkii parantamaan asukastutkimuksen tuloksia ensi vuoteen.

Kiitos kaikille, jotka osallistuivat Lohjan kaupungin kehittämiseen vastaamalla kyselyyn.

Muistathan, että Lohjan kaupunki kehittää toimintaansa jatkuvasti palautteen avulla. Palautetta voit antaa täällä.

*Asukastutkimuksen toteutti Innolink verkkokyselynä. Kyselylinkkiä jaettiin Lohjan kaupungin kanavissa elo-syyskuussa 2023.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This