Motions- samt evenemangs- och kulturtjänster får beröm från Lojoborna

Lojo stad genomförde på hösten en invånarundersökning med vilken staden kartlade invånarnöjdhet och samlade in invånarrespons samt synpunkter på hur staden kunde öka invånartrivseln. Staden fick drygt 750 svar. Samtidigt genomförde staden en undersökning om attraktionskraft som panelundersökning som samlade in svar från invånarna i närområdena.

I Lojo trivs man bra

Enligt resultaten av invånarundersökningen bor över 80 procent av dem som svarade på undersökningen mycket eller väldigt sannolikt i Lojo om tre år. Över 70 procent trivs i Lojo åtminstone bra.

För Lojoborna är de viktigaste boendefaktorerna trygghet, närhet till naturen, trivsel och fridfullhet. Enligt undersökningen har staden lyckats bäst med faktorerna närhet till naturen, fridfullhet och trygghet. Däremot bör särskilt stadens invånarorienterade verksamhet, utvecklingsförmåga och attraktionskraft utvecklas.

Stadens webbplats är tydligt den populäraste informationskanalen vad gäller stadens ärenden, nyheter och evenemang (60 %). Man söker ofta information i lokaltidningarna (46 %) och på stadens Facebook-sida (41 %).

Man önskar att särskilt kollektivtrafiken och trafikförbindelserna utvecklas

Enligt invånarundersökningen använder Lojoborna tydligt mest Lojo stads evenemangs- och kulturtjänster (65 % av dem som svarade). Näst mest använder Lojoborna stadens motions- och hobbytjänster (52 %) och tredje mest de tekniska tjänsterna (32 %). Lojoborna känner också till samma tjänster bäst. Minst kända är stadens tillståndstjänster (52 % känner till inte alls eller känner till dåligt)

De viktigaste tjänsterna för Lojoborna är trafikförbindelser, tekniska tjänster (underhåll av gatorna, lokaler osv.) samt motions- och hobbytjänster. Enligt Lojoborna har staden lyckats bäst med motions- och hobbytjänsterna, evenemangs- och kulturtjänsterna samt de småbarnspedagogiska tjänsterna. Däremot bör särskilt kollektivtrafiktjänsterna och trafikförbindelserna utvecklas.

Som helhet var Lojoborna relativt nöjda med stadens verksamhet och gav staden betyget 3,8/5. Lojoborna anser att man kan njuta av livet och leva en dröm om boende i Lojo.

Man känner till Lojo dåligt – stadens rykte anses dock vara bra

Endast under en femtedel av de personer som svarade och bor i närområdena känner till Lojo bra. Lojos rykte anses dock huvudsakligen vara neutralt (58 %) eller bra (33 %). Lojos välkändhet och rykte bygger på orden såsom insjö, natur, ås, äpple, gruva och fridfull.

En stor del av dem som svarade (74 %) tror inte att de flyttar till Lojo. Viljan att flytta till Lojo var större bland dem som hade besökt Lojo.

I Lojo har man identifierat rätta styrkor och utvecklingsobjekt

Undersökningsresultaten stöder målen i Lojo stadsstrategi. I stadsstrategin ingår frågor som även betonas i invånarundersökningens resultat. I enlighet med strategin koncentrerar staden sig under kommande år bland annat på att involvera invånarna. Finansieringen för deltagande budgetering ökar nästa år, och staden funderar kontinuerligt på nya sätt att erbjuda invånarna möjligheter att påverka beslutsfattandet bland annat med hjälp av kommunikation. Hyvinvointia yhdessä-byakvällar som lanserades i höst har samlat positiv respons och plankvällar som ordnas av planläggningen har blivit en etablerad del av stadens verksamhet. Kollektivtrafiktjänsterna som fick kritik i resultaten förnyas från och med hösten 2024.

I Lojo har man alltså identifierat rätta styrkor och utvecklingsobjekt som staden ska svara på och på så sätt sträva efter att förbättra resultaten av invånarundersökningen nästa år.

Tack till alla som deltog i utvecklingen av Lojo stad genom att besvara enkäten.

Kom ihåg att Lojo stad kontinuerligt utvecklar sina verksamheter utifrån respons. Du kan ge respons här.

Relaterade nyheter:

Share This