Liikkuva Lohja -hankkeen Koulu Personal Trainer lisää nuorten liikettä

Liikkuva Lohja -hankkeessa tavoitteena on ollut rakentaa liikunta- ja hyvinvointineuvonnan palvelupolku alle kouluikäisistä lähtien Lohjalla. Kaupunki on luonut nuorille suunnatun Koulu Personal Trainer -palvelun ja alle 13-vuotiaiden lasten perheille Perhe Personal Trainer -palvelun.

Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2021 Lohjan lukiolaisista 13 % liikkui korkeintaan tunnin viikossa. Vuoden 2023 kyselyn mukaan heitä oli enää vain 5 %. Vuonna 2021 ammattikoululaisista 25 % liikkui korkeintaan tunnin viikossa. Vuonna 2023 heitä oli enää 17,6 %. Uskomme, että vuonna 2021 perustetulla Koulu PT -palvelulla on ollut positiiviseen kehitykseen vaikutusta. Palvelua on käyttänyt tähän mennessä 170 nuorta, ja vuoden 2021 kouluterveyskyselyn aikaan palvelu ei ollut vielä käytössä.

Koulu PT -valmennuksen asiakaskunta on suurimmaksi osaksi vähän liikkuvia. Kansallinen liikkumissuositus on alle 18-vuotiailla tunnin päivässä. Ennen valmennusta vain 9,3 % osallistujista liikkui tunnin päivässä vähintään viisi kertaa viikossa. Valmennusjakson jälkeen lukumäärä oli 50 %. Osallistujista 90,5 % kasvatti viikoittaista liikunta-aktiivisuuttaan ja 9,5 % määrä pysyi samana.

82 % on kokenut, että heidän opiskelukykynsä on parantunut valmennuksen ansiosta. Kaikki osallistujat suosittelisivat Koulu PT -palvelua toisille.

Perhe PT -palvelu aloitettiin vuonna 2023 ja palveluun on hakeutunut 5 perhettä, joita Perhe PT on auttanut sekä etänä että lähitapaamisissa. Liikkumiseen tukea tarvitsevia perheitä on alettu ohjata palvelun pariin myös perhekeskuksesta ja sosiaalihuollosta.

Liikkuva Lohja -hanke sai jatkoa vuodella eteenpäin. Perhe PT aikoo pitää jatkossa perheliikuntakerhoja päiväkodeilla yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskuksen kanssa. Hankkeella tuotetaan lisäksi jatkossa myös kaupungin henkilöstölle Askel kerrallaan -valmennusryhmää TULES -haasteista kärsiville.

Lisätietoa harrastusneuvonnasta ja harrastamisen tukimahdollisuuksista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This