Laurentius-talossa tehtiin 27.5. varotoimenpiteenä sisälle suojautuminen

Laurentius-talossa tehtiin maanantaina 27.5. varotoimenpiteenä sisälle suojautuminen, kun opettaja huomasi luokkansa Whatsapp-ryhmässä kuvan, jossa oppilaan kädessä on käsiase. Kuvassa ei ollut uhkausta tai viitesanoja. Tästä johtuen varotoimenpiteenä toteutettiin sisälle suojautuminen ja hälytettiin poliisi paikalle. Tilanne saatiin selvitettyä nopeasti poliisin kanssa. Kyseessä oli leikkiase eikä tarkoituksena ollut uhata koulua. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että asiaan liittyisi todellista uhkaa. Asia on siirtynyt lastensuojelun hoidettavaksi.

Koulun ja päiväkodin huoltajille on tiedotettu asiasta. Vaikka uhka ei onneksi ollut todellinen, on tilanne saattanut herättää oppilaissa huolta ja pelästystä. Toivomme, että huoltajat käsittelevät asiaa lapsen kanssa ikätasoisesti. Laurentius-koulun oppilashuoltohenkilökunta on myös valmiudessa tukemaan oppilaita. Laurentius-talon päiväkotilasten huoltajilta toivomme avointa keskustelua päiväkodin henkilöstön kanssa.

Lohjan kaupunki reagoi tällaisiin tilanteisiin erityisellä vakavuudella.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This