På Laurentiushuset vidtogs 27.5 försiktighetsåtgärden skydd inomhus

På Laurentiushuset vidtogs måndagen 27.5 försiktighetsåtgärden skydd inomhus då läraren i WhatsApp-gruppen för sin årskurs märkte en bild på en elev med vapen i handen. Det fanns inget hot eller inga referensord på bilden. På grund av bilden vidtogs försiktighetsåtgärden skydd inomhus, och polisen alarmerades till platsen. Situationen kunde behandlas snabbt med polisen. Det var fråga om ett leksaksvapen, och det var inte avsikten att hota skolan. Enligt polisen tyder inget på att ärendet handlar om ett riktigt hot. Ärendet har överförts till barnskyddet.

Vårdnadshavarna till skoleleverna och daghemsbarnen har meddelats om ärendet. Även om hotet lyckligtvis inte var verkligt, kan situationen ha väckt oro och rädsla hos eleverna. Vi önskar att vårdnadshavarna skulle behandla ärendet med hänsyn till deras ålder. Personalen vid elev- och studerandevården på skolan Laurentius-koulu är beredd att stöda eleverna. Av vårdnadshavarna till daghemsbarnen på Laurentius-huset önskar vi en öppen diskussion med personalen på daghemmet.

Lojo stad reagerar särskilt allvarligt på sådana här situationer.

Relaterade nyheter:

Share This