Lapsen ääni -kysely 2023 – Mitä sulle oikeesti kuuluu?

Kerro arjestasi ja autat vaikuttamaan lasten ja nuorten asioihin.

Lapsen ääni -kysely on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama kysely, jonka avulla selvitetään lasten ja nuorten kokemuksia eri teemoista. Aikaisempien vuosien Lapsen ääni -kyselyjen tulosraportit ovat esillä Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilla.

Tänä keväänä selvitetään 12–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia taloudellisesta tilanteesta, mielen hyvinvoinnista sekä palveluista. Vastaamalla kyselyyn lapset ja nuoret antavat arvokasta tietoa arjestaan. Kyselyn tulosten avulla he pääsevät vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, vaikuttamis- ja kehittämistyöhön ja päätöksentekoon.

Kyselyyn vastataan verkkokyselyssä, jonka täyttäminen kestää noin 20 minuuttia. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu nimettömänä. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä ketään vastaajaa voi tunnistaa tuloksista. Lisätietoja kyselyn tietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Verkkokysely on avoinna 15.5.–31.5. Lapsen ääni -kyselyyn pääsee vastaamaan tästä tai viereisen QR-koodin kautta.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan Pelastakaa Lapset ry:n nettisivuilla lokakuussa 2023 ja tuloksista julkaistaan myös lapsille suunnattu koonti.

Lapsen ääni kyselyn QR-koodi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This