Lajiteltujen jätteiden tyhjennysmaksut alenevat

Länsi- ja Itä-Uudellamaalla otetaan jälleen yksi askel kohti EU:n asettamia kierrätystavoitteita, kun 1.3.2022 astuvat voimaan Uudenmaan jätelautakunnan eilen hyväksymät uudet jätteenkeräystaksat.

Biojätteiden ja hyötyjätteiden, eli muovi- ja lasipakkausten sekä kartongin ja metallin, tyhjennysmaksuja alennetaan laajasti koko Rosk’n Rollin toimialueella. Samalla nämä maksut yhtenäistetään niin, että kuntakohtainen vaihtelu poistuu.

Länsi- ja Itä-Uudellamaalla otetaan jälleen yksi askel kohti EU:n asettamia kierrätystavoitteita, kun 1.3.2022 astuvat voimaan Uudenmaan jätelautakunnan eilen hyväksymät uudet jätteenkeräystaksat. EU-maita koskevan jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli noin 43 prosenttia vuonna 2019.

Ohjaavalla hinnoittelulla kannustetaan lajittelemaan

Biojätteen sekä muovi- ja lasipakkausten, kartongin ja metallin jätteentyhjennysmaksuja alennetaan Länsi-Uudenmaan kunnissa Rosk’n Rollin alueella kerättävästä jätelajista ja astiatyypistä riippuen jopa 14 prosenttia. Astiatyhjennysten hintoja alennetaan, jotta lajittelu koettaisiin myös kustannusten myötä entistä houkuttelevammaksi.

Rosk’n Rollin keräämistä biojätteistä saadaan mm. biokaasua, muovista uusiomuovia, lasipakkauksista uusien lasipakkausten materiaalia, kartongista esimerkiksi uusiokartonkia pahvihylsyihin ja metallista raaka-ainetta metalliteollisuuteen.

Asiakkaille viestitään heitä koskevista muutoksista hyvissä ajoin

Maksujen muutokset astuvat voimaan maaliskuun 2022 alussa ja niistä viestitään myös suoraan niille asiakkaille, joita muutokset koskevat. Taloyhtiöiden osalta tarkat tiedot hinnanmuutoksista menevät isännöitsijöille. Sekajätekeräyksen asiakasmaksut pysyvät Länsi-Uudellamaalla ennallaan, eikä myöskään monilokeroastioiden tyhjennysmaksuihin tule muutoksia.

Liitteenä tarkat tiedot maksumuutoksista Länsi-Uudenmaan kunnissa Rosk’n Rollin toimialueella.

Lähde: Rosk’n Roll Oy Ab

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This