Kysyimme nuorilta: Miten Lohjaa voisi kehittää nuorten näkökulmasta?

Nuorisovaltuuston piste keräsi Lohja700-pääjuhlassa näkemyksiä siitä, miten Lohjaa voisi kehittää nuorille vielä paremmaksi paikaksi elää ja asua. Alta voit lukea tiivistelmän nuorten vastauksista.

Nuorille tiloja ja hyväksyntää

Kyselyyn vastanneet toivoivat nuorille lisää tiloja, jotka olisivat avoinna joka ilta sekä viikonloppuisin. Vastauksissa nousivat esille Perttilä, johon kaivataan enemmän toimintaa nuorille sekä Ojamo, jonne kaivataan aukioloaikoja myös 5.-luokkaisille. Myös Dixin aukioloaikaa voisi kyselyn vastausten perusteella venyttää. Nuorille toivottiin myös omaa tilaa, jonka tuunaamiseen he voisivat itse osallistua.

Nuoret hyväksyvää ilmapiiriä toivottiin sellaisiin paikkoihin, joissa nuoret viettävät paljon vapaa-aikaansa, kuten kauppakeskukset. Vastauksissa tuli esille myös tarve asiallisen käyttäytymisen edistämiselle kauppakeskuksissa kauppojen henkilökunnan, koulujen, poliisin ja vartijoiden kanssa yhteistyössä.

Tekemistä kaikille

Koulupäivän jälkeistä toimintaa kaivattiin kyselyn perusteella etenkin 1.-6.-luokkalaisille. Myös yli 18-vuotiaille nuorille tulisi olla erilaista toimintaa, johon osallistua. Vähemmistöille, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattua toimintaa kaivataan lisää. Leikkipaikkoja toivottiin myös vanhemmille lapsille.

Turvaa ja tukea syrjäytymiseen

Nuoret kaipasivat kiusaamisvapaita alueita ja vahvempaa puuttumista koulukiusaamiseen ja syrjäytymiseen. Nuorille toivottiin myös valistusta päihteistä ja parempia mahdollisuuksia päästä hoitoon sekä tietoisuutta omasta ja toisten turvallisuudesta, mm. liikenneturvallisuutta ja ensiaputaitoja. Nuorille kaivattiin lisää esimerkiksi mielenterveyspalveluita. Nuoret toivoivat aikuisten kuuntelevan heitä ja kouluihin läsnäolevaksi muitakin aikuisia kuin opettajia.

Tapahtumia ja niistä tiedottamista

Nuoret kaipasivat muun muassa esiintymismahdollisuuksia tapahtumissa. Myös erilaisia tapahtumia toivottiin lisää, kuten Aukio-tapahtumaa ja musiikkitapahtumia. Tapahtumista toivottiin myös laajempaa tiedottamista.

Liikkumista tukeva ympäristö ja mahdollisuuksia harrastamiseen

Harrastamisen tueksi kaivattiin harrastuskoordinaattoria, joka kävisi kouluilla esittelemässä erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ilmaisia harrastuksia toivottiin myös enemmän, ja nuorten liikkumisen tukemista esimerkiksi liikuntaseteleillä. Liikkumisen lisäksi toivottiin erilaisia taidetoimintoja harrastamiseen.

Erityisesti nuoret kaipasivat erilaisia liikuntapäiviä ja ”höntsäilyä” eli lisää mahdollisuuksia harrastamiseen, joka ei tähtää kilpailuun. Tästä esimerkkinä saatiin skuutti- ja skeittiparkki, parkour-puisto, ulkopunttisali, ratsastus, pelipaikat, kiipeilytelineet, trampoliinipuisto ja muut teemapuistot.

Kouluihin toivottiin lisää kerhoja ja enemmän valinnaisaineita. Koulukuljetusten kehittämistä toivottiin, jotta lähemmäs kotia pääsisi nopeammin.

Uimarannoille ja luontoon aktiviteetteja

Nuorten mukaan Lohjan rannat kaipaavat tuunausta muun muassa hyppytornien muodossa. Vaellusreitit ja laavuretket olivat toivottuja kuten myös maauimala.

”Super best!”

Nuoret toivoivat sitä, että heidän mielipiteitään kuunnellaan, kun asioita kehitetään. Monien toiveiden ohella monen asian todettiin myös olevan hyvin, ”super best!”.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa kaupungin kehittämisessä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This