Kuntajohtajat ja LUVY allekirjoittivat ”Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030” –vision yhteistyösopimuksen

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vision yhteistyösopimus allekirjoitettiin perjantaiaamuna 18.1. 2019 hyvissä tunnelmissa Siuntion kylpylässä. Sopimukseen nimensä laittoivat kunnanjohtajat Siuntiosta, Vihdistä, Kirkkonummelta, Lohjalta ja Inkoosta sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni.  Siuntionjoen valuma-alueen kaikki kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan hanketta kuuden vuoden ajan. Kuntien ja LUVYn yhdessä hankkeelle osoittama rahoitus on vuosittain yhteensä noin 150 000 euroa.

Siuntionjoki on yksi kauneimmista ja erityisimmistä jokivesistöistä Uudellamaalla ja suurin osa vesistöstä kuuluu Natura 2000 –verkostoon. Siuntionjoen vesistön pääuoma, Siuntionjoki, alkaa Vihdin kunnan Nummelan taajaman tienoilta ja laskee Pikkalanjokena Siuntion kunnan alueella Suomenlahteen. Alueen kaikki luokittelun piirissä olevat joet (Siuntionjoen pääuoma, Kirkkojoki, Harvså) ovat ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä. Järvistä huonossa tilassa on Harvsån osavaluma-alueen järvet Petäjärvi ja Hepari, välttävässä tilassa pääuoman pohjoisosan Enäjärvi, Poikkipuoliainen, Huhmarjärvi ja Karhujärvi. Pääuoman alaosan järvet Tjusträsk ja Vikträsk ovat tyydyttävässä tilassa. Pikkalanlahti, jonne joki laskee, on välttävässä tilassa.

Vesipuitedirektiivi edellyttää vesistöjen saattamista hyvään tilaan vuoteen 2027 mennessä. Kuusivuotinen hanke antaa mahdollisuuden tehdä pitkäjänteistä ja vaikuttavaa työtä Siuntionjoen vesistön saattamiseksi hyvään tilaan.

Vuoden 2018 aikana yhteistyöhanketta valmisteltiin muun muassa paljon väkeä vetäneellä yleisötilaisuudella Siuntion kylpylässä. Nyt alkavan kuusivuotisen kunnostushankkeen järjestäytyminen on käynnissä: keskusteluita käydään paitsi kuntien, myös paikallisten vesiensuojeluyhdistysten ja kalastuskuntien kanssa, ja yleisötilaisuuksia on luvassa jo kevään aikana.

Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.siuntionjoki.fi. Sieltä saa myös ajantasaista tietoa Siuntionjoen vesistön tilasta ja tapahtumista.

 

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This