Kokoontumisrajoituksia lievennetään Lohjalla ajalla 2.6. – 22.6.2021

(Tätä tiedotetta on päivitetty 2.6.2021 klo 16.20) 

Aluehallintovirasto on antanut 1.6.2021 seuraavan päätöksenhttps://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69910989

Uudenmaan kunnista Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kirkkonummen, Lapinjärven, Lohjan, Loviisan, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, Siuntion ja Vihdin alueilla voidaan järjestää sisätiloissa yli 10 (kymmenen) henkilön sekä alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yli 50 (viidenkymmenen) henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antamaa ohjetta (linkki uusittuun ohjeeseen alla).

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräykset ovat voimassa ajalla 2.6.2021-22.6.2021.

Ohje käytännön toimintaan
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 antaman ohjeen pohjalta.
Tilaisuudesta vastaavan on annettava osallistujille riittäviä etäisyyksiä koskevat toimintaohjeet. Osallistujien oleskelu on järjestettävä niin väljästi, kuin mahdollista ja sijoittaa asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

Etäisyyden ylläpitäminen ei edellytä tietyn metrimääräisen turvavälin jatkuvaa ylläpitoa, mutta turvallisten etäisyyksien ylläpitämiseksi jokaiselle osallistujalle tai ryhmälle kannattaa osoittaa ennakkoon suunniteltu paikka. Etäisyyksien ylläpitoon kannattaa varata opastavaa henkilökuntaa ja käyttää etäisyysopasteita.

Pitkien jonojen syntyä voi ehkäistä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. Esimerkiksi, yleisöä voidaan ohjata teippausten tai köysitysten ja järjestyksenvalvojien välityksellä liikkumaan niin, että ruuhkat vältetään. Myös aukioloa ja toiminnan rytmitystä järjestämällä varmistetaan väljyys osallistujien ja seurueiden välillä. Lisäksi osallistujille on tarjottava mahdollisuus käsien pesuun.

Tartunnan riski on tavanomaista suurempi, kun ääntä käytetään voimakkaasti esimerkiksi laulettaessa tai huudettaessa sekä ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä tilanteissa on muistettava turvallisen väljyyden lisäksi maskin käyttö. Sisätiloissa tulisi lisäksi varmistaa riittävä ilmanvaihto.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This